ING focust op vakmanschap en vitaliteit in nieuwe cao

20 juli 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING Nederland heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakorganisaties over een nieuwe ING cao. Ook de onderhandelingen over een nieuw Sociaal Plan zijn afgerond. In de nieuwe cao, die na akkoord van de leden van de vakorganisaties volgend jaar in zal gaan, ligt de focus op vakmanschap, vitaliteit en persoonlijk perspectief voor medewerkers van de grootbank. 

In de komende weken wordt het onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao van ING Nederland voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie. De onderhandelingen voor de nieuwe cao, die volgend jaar ingaat en betrekking heeft op ruim 14.000 werknemers bij de bank, werden op vrijdag 14 juli afgerond. In het onderhandelingsresultaat ligt de focus op vakmanschap, vitaliteit en persoonlijk perspectief voor medewerkers. 

Maarten van Beek, Directeur Human Resources ING Nederland, licht toe: “Digitaliseren en innoveren zijn sleutelwoorden om een onderscheidende klantervaring te kunnen bieden. In de wereld die snel verandert is het belangrijk dat ING en haar medewerkers in staat zijn hierop te anticiperen en snel mee te bewegen. Het wordt voor medewerkers steeds belangrijker om zelf regie over hun loopbaan te nemen en hun vakmanschap te blijven ontwikkelen om onafhankelijk te zijn en zelf te kunnen beslissen waar ze hun vakmanschap inzetten.” 

ING focust op vakmanschap en vitaliteit in nieuwe cao

In de nieuwe cao krijgen werknemers onder meer een structurele loonsverhoging van 1,7% per 1 september 2018. Van Beek is erg te spreken over het resultaat van de onderhandelingen: “We hebben met de vakorganisaties een mooi onderhandelingsresultaat bereikt over een innovatieve cao met modernere arbeidsvoorwaarden, die recht doet aan de verschillende fases die medewerkers doorlopen tussen de eerste werkdag en de dag waarop je met pensioen gaat.”

Zo voert ING in 2018 een nieuwe performance management methodiek in, die meer ruimte biedt voor investering in vakmanschap en persoonlijke ambities. Op die manier wil ING zijn medewerkers stimuleren zichzelf uit te blijven dagen en zich te blijven verbeteren. “Wendbare en onafhankelijke medewerkers nemen zo eigenaarschap over hun eigen loopbaan”, aldus Van Beek.

“De nieuwe afspraken passen bij deze tijd en bij de relatie die wij nastreven tussen ING en haar medewerkers. ING wil hen ondersteunen mentaal en fysiek vitaal te blijven”, vertelt Van Beek. Opvallende veranderingen in de arbeidsvoorwaarden bij de bank zijn onder meer de mogelijkheid om per jaar anderhalve ‘diversiteitsdag’ verlof op te nemen, bijvoorbeeld voor (religieuze) feestdagen die niet gelden als officiële vrije dag, en de mogelijkheid voor werknemers van 60 jaar en ouder om één dag in de week betaald vrij te krijgen om vrijwilligerswerk te doen bij een maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling. De nieuwe cao, die volgend jaar ingaat, heeft een looptijd van 1 jaar. 

Vaderschapsverlof

Een unieke verandering in de nieuwe cao van ING is de uitbreiding van het partnerverlof. Niet alleen biologische moeders, maar ook vaders en niet-biologische moeders krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om een maand betaald kraamverlof op te nemen. Dat is veel langer dan de wettelijk verplichte twee dagen betaald kraamverlof voor vaders en niet-biologische moeders. Bovendien krijgen zij de optie om drie maanden onbetaald verlof op te nemen. “Op deze manier wil ING ook op het gebied van arbeidsverhoudingen voorop lopen”, vertelt de HR-directeur. 

ING biedt nieuwe vaders vanaf volgend jaar een maand betaald kraamverlof

Maar ING wil zijn arbeidsvoorwaarden de komende jaren nog verder aanscherpen. “In 2018 gaan we in gesprek met onze medewerkers en starten we ook een aantal experimenten die richting moeten geven aan een ‘cao met agile principes’. In 2018 wordt ook gewerkt aan een nieuwe meer toekomstbestendige pensioenregeling.” 

Sociaal Plan

Naast het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao heeft ING ook overeenstemming bereikt met de vakorganisaties over een nieuw Sociaal Plan. Het nieuwe plan geldt voor een periode van vijf jaar en gaat eveneens in 2018 in. Het Sociaal Plan is ervoor bedoeld om medewerkers die betrokken zijn bij reorganisaties meer duidelijkheid te bieden. In het nieuwe Sociaal Plan staat bovendien dat ING de komende vijf jaar meer gaat investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dit doet de bank onder meer via een leerrekening, een persoonlijk opleidingsbudget dat zelfs kan worden meegenomen naar andere werkgevers.

Vaderschapsverlof bij andere banken

Bij de andere grootbanken gelden nu nog andere regels rondom vaderschapsverlof. NRC meldt dat Rabobank in de recent afgesloten cao vijf dagen betaald kraamverlof biedt aan medewerkers die recent vader zijn geworden, terwijl in de huidige cao van ABN AMRO geen vaderschapsverlof is opgenomen. De cao van ABN AMRO loopt eind 2017 af en de onderhandelingen met de vakorganisaties beginnen dit najaar. De cao van Rabobank loopt tot 2020.