Nederlandse reacties op FinTech consultatie Europese Commissie

20 juni 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben beide gereageerd op de publieke consultatie van de Europese Commissie over FinTech, innovatie en toenemende concurrentie in de financiële sector. Het ministerie pleit voor aanscherping van de regels rondom het gebruik van algoritmes, terwijl de NVB pleit voor de omarming van digitalisering en het wegnemen van obstakels. 

Als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen vinden er momenteel grote veranderingen plaats in de financiële sector. Financiële dienstverleners krijgen te maken met veranderende verwachtingen van consumenten, die in andere sectoren steeds meer gewend raken aan digitale dienstverlening via websites, apps en online platforms.

Medio maart 2017 heeft de Europese Commissie een publieke consultatie geopend om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en concurrentie in de financiële sector en de opkomst van FinTech. De consultatie bestaat uit bijna vijftig vragen en behandelt onder meer het gebruik van FinTech, de risico’s van digitalisering, obstakels voor innovatie en visie op benodigde wet- en regelgeving vanuit de EU. 

Europese Commissie opent publieke consultatie over FinTech, innovatie en concurrentie

Vanuit Nederland zijn verschillende reacties gestuurd op de publieke consultatie van de Europese Commissie. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën hebben als toezichthouders en regelgevers gezamenlijk gereageerd op de consultatie en ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de vragen van de Europese Commissie beantwoord.

Reactie regelgevers en toezichthouders

In de antwoorden van de regelgevers en toezichthouders in de Nederlandse financiële sector zijn een aantal zaken op te merken. Op het gebied van risico’s van automatisering gaat het Ministerie van Financiën onder meer in op de risico’s van het gebruik van algoritmes bij geld- en kredietverstrekking. Volgens de regelgever brengt het gebruik van algoritmes het risico met zich mee dat beslissingen over het wel of niet verstrekken van geld onnauwkeurig worden gemaakt, wanneer te veel vertrouwd wordt op de uitkomsten van het algoritme. Ook zou het gebruik van algoritmen kunnen leiden tot oneerlijke behandeling van consumenten.

Om die reden adviseert het Nederlandse ministerie om regelgeving waarin geldverstrekkers verplicht worden gesteld om uit te kunnen leggen waar geautomatiseerde beslissingen op zijn gebaseerd. Momenteel voert het ministerie in samenwerking met de AFM onderzoek uit naar de noodzaak van aanvullende regelgeving op het gebied van geautomatiseerd advies.

Ook gaan de regelgevers in de reactie in op het gebruik van sensordata door verzekeraars. Volgens Minister Dijsselbloem kunnen nieuwe businessmodellen gebaseerd op deze technologie vragen oproepen over eerlijkheid, solidariteit en risicoselectie. Het ministerie bekijkt momenteel uitgebreid hoe er moet worden omgegaan met het commercieel gebruik van data door verzekeraars. 

ACM - AFM - DNB - NVB

Reactie Nederlandse Vereniging van Banken

De NVB is van mening dat het creëren van een gelijk Europees speelveld cruciaal is de komende jaren. Volgens de branchevereniging moet digitalisering worden omarmd en moeten obstakels vanuit nationale of Europese wet- en regelgeving worden weggenomen. Naast de dreiging voor banken die van technologische ontwikkelingen uitgaat, bieden de ontwikkelingen ook kansen voor betere en meer relevante dienstverlening aan klanten.

Een ander onderwerp dat duidelijk naar voren komt in de antwoorden van de NVB is het consumentenvertrouwen in FinTech-bedrijven. De NVB stelt in haar reactie: “Om vertrouwen in FinTech-dienstverleners te bewerkstelligen, zullen zij in staat moeten zijn dezelfde digitale veiligheidsstandaarden als banken en andere financiële dienstverleners te bieden om de weerbaarheid van de sector te verzekeren.”