Rabobank lanceert Rabo&Co, financiering samen met klanten

09 mei 2017 Banken.nl 5 min. leestijd

Na een succesvolle pilot heeft Rabobank een nieuwe financieringsvorm gelanceerd, onder de naam Rabo&Co. Bij deze financieringsvorm krijgen vermogende klanten van de grootbank de mogelijkheid om deel te nemen in leningen aan ondernemers, tot 49% van het totale leenbedrag.

Door aangescherpte wet- en regelgeving zijn de mogelijkheden van banken om leningen te verstrekken aan ondernemers ingeperkt. Vooral de kapitaaleisen, die banken verplicht stellen om een bepaald bedrag aan kapitaal aan te houden, afhankelijk van de kredietrisico’s die zij lopen, zorgen ervoor dat banken minder snel besluiten om een zakelijk krediet te verstrekken.

Met het oog op deze ontwikkeling, zijn er steeds meer alternatieve vormen van financiering ontstaan. Bekende voorbeelden zijn onder meer crowdfunding en factoring. Minder bekend in Nederland, en in andere landen in Continentaal Europa, is marktplaatsfinancieren, een financieringsvorm waarbij vermogende particulieren en traditionele kredietverstrekkers samenwerken om leningen te verstrekken aan ondernemers. 

Pilot Rabo en Co - Wat is het

Pilot

Rabobank heeft enige tijd geleden marktplaatsfinancieren – de financieringsvorm is al langer gemeengoed in de UK, de VS en China – opgemerkt en besloot een proef op te zetten met de alternatieve financieringsvorm. Marcel Gerritsen, hoofd Financieren Bedrijven bij Rabobank, vertelt over de reden om de pilot te starten: “Rabobank wil dat iedere ondernemer met een goed plan een financiering krijgt.” 

De proef, waarin een aantal leningen verstrekt werden, was succesvol. Nieke Martens, hoofd Private Banking bij Rabobank, vertelt over de ervaringen in de pilotfase: “Een goede afstemming tussen vraag en aanbod is een belangrijke succesfactor gebleken. We hebben tijdens de pilot ervaren dat er bij vermogende klanten op dit moment veel animo is voor dit concept. Het spreekt met name klanten aan die zelf vermogen hebben opgebouwd met ondernemen. Ze voelen zich verbonden met het project of doel dat de aanvrager nastreeft.”

Rabo&Co

Aan de hand van het behaalde succes heeft Rabobank besloten om marktplaatsfinancierings-platform Rabo&Co te lanceren. Het online platform brengt de financieringsvraag van ondernemers samen met het aanbod van vermogende Rabobank klanten (meer dan €1 miljoen vrij belegbaar vermogen). Waar Rabo&Co aan de ene kant een mogelijkheid biedt aan vermogende klanten om hun vermogen op een nieuwe manier aan te wenden, levert het ook voordelen op voor de ondernemers die er gebruik van maken. Gerritsen vertelt: “Rabo&Co biedt ondernemers een aanvulling op een uitsluitend bancaire financiering.”

Ook voor de Rabobank zelf biedt het aanbieden van de financieringsoplossing een duidelijk voordeel. “Particuliere investeerder en bank delen naar rato de opbrengsten van de zekerheden als een ondernemer in betalingsproblemen komt. En voor Rabobank betekent dit dat we méér financieringen kunnen verstrekken, omdat de leningen maar gedeeltelijk via de eigen balans lopen. Rabobank loopt hiermee vooruit op mogelijke strengere kapitaaleisen als gevolg van Basel IV.” 

Martens vertelt over de introductie: “We hebben besloten om Rabo&Co voor onze vermogende klanten gefaseerd te introduceren. Afhankelijk van de snelheid waarmee het volume op het platform van Rabo&Co zich gaat ontwikkelen, zal een steeds grotere groep vermogende klanten toegang krijgen. Op deze manier creëren we een optimale match van vraag en aanbod vanaf de start van het platform.”

Rabobank Hoofdkantoor

Specificaties

Voor de financieringen via Rabo&Co zijn een aantal voorwaarden en specificaties opgesteld. Zo kunnen vermogende klanten tot maximaal 49% van de lening aan een ondernemer verstrekken – Rabobank verstrekt altijd minimaal 51% van de lening. Voor de vermogende klanten die op deze manier hun vermogen willen aanwenden geldt dat het minimale bedrag dat in één onderneming geïnvesteerd kan worden via Rabo&Co €100.000 bedraagt. Mocht een ondernemer in de betalingsproblemen komen, dan wordt de opbrengst naar rato verdeeld tussen investerende klanten en bank.

Aan de andere kant van het spectrum, moeten ondernemers meer dan twee jaar positieve cijfers hebben. De gevraagde lening heeft een maximale looptijd van vijf jaar en er moet altijd sprake zijn van een her- of uitbreidingsfinanciering.

Eerste ervaring

SIMgroep, een nichebedrijf dat zich bezig houdt met frontoffice oplossingen voor de overheid, is een van de bedrijven die tijdens de pilotfase via Rabo&Co is gefinancierd. Frank de Goede, directeur en eigenaar van SIMgroep, vertelt over zijn ervaring: “Ook wij zien de wereld van financieringen enorm veranderen, het is minder overzichtelijk geworden. Het is lastig als je geen specialist bent, om te weten wat goed is. Ik vond het plezierig dat ik hiervoor bij Rabobank kon aankloppen. Het was vertrouwd voor mij dat Rabobank als partner regie heeft gevoerd op deze vorm van financieren.”