IMF positief over weerbaarheid Nederlandse bankensector

05 april 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is positief over de financiele weerbaarheid van de Nederlandse banken. Dat concludeert het IMF in haar vijfjaarlijkse Financial Sector Assessment Program (FSAP*) op basis van eigen stresstesten. Alle banken blijven ver boven het minimumniveau van 7% kernkapitaal. Ook na een stresstestscenario met grote negatieve gevolgen behouden Nederlandse banken een kapitaalratio dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen. Het IMF ziet ook risico’s. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van het FSAP.

Banken weerbaarder

Sinds de financiële crisis in 2008 hebben Nederlandse banken hun kapitaalbuffer aanzienlijk versterkt. Uit het recente FSAP van het IMF wordt dit beeld bevestigd. In een FSAP beoordelen experts van het IMF de financiële gezondheid van de individuele instellingen en de kwaliteit van het toezicht. Het IMF maakt daarbij de kanttekening dat de financiële hefboom (de verhouding tussen schuld en eigen vermogen) in de sector nog altijd relatief hoog is en adviseert om die reden de ongewogen kapitaalbuffers van banken verder te verhogen. Dit past bij het beleid van DNB om het ongewogen eigen vermogen van vier systeemrelevante banken te verhogen naar minimaal 4% van de bankbalans. Volgens het IMF zijn de lage renteomgeving, de hoge schuldniveaus van Nederlandse huishoudens en de afhankelijkheid van banken van marktfinanciering de grootste risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland.

IMF positief over weerbaarheid Nederlandse bankensector

Aanbevelingen

Op basis van haar bevindingen doet het IMF een aantal belangrijke aanbevelingen aan de toezichtautoriteiten. Zo steunt het IMF het advies van het Nederlands Financieel Stabiliteitscomité (FSC) om de LTV-ratio (de verhouding tussen de hypotheeklening en het onderpand) na 2018 verder omlaag te brengen naar 90% en om de reeds ingezette afbouw van de hypotheekrenteaftrek te versnellen. Beide maatregelen zullen huishoudens weerbaarder maken tegen financiële schokken, zo meent het IMF.

Daarnaast roept het IMF de toezichthouders op om de ontwikkelingen in de kwetsbare verzekeringssector goed in de gaten te houden en verwelkomt zij het wetsvoorstel dat de afwikkelbaarheid van verzekeraars mogelijk moet maken. Het IMF adviseert verder om de operationele onafhankelijkheid van de toezichtautoriteiten te versterken. DNB zal in samenwerking met de regering en de AFM de opvolging van deze aanbevelingen verder vormgeven.

* Eens in de vijf jaar voert het IMF een FSAP uit in landen met een systeemrelevant financieel stelsel. Momenteel zijn dit er 29, waaronder ook Nederland. Het onderzoek is onderdeel van de zogenoemde surveillance-taak van het IMF en heeft ten doel om door middel van regelmatige monitoring een bijdrage te leveren aan de financiële stabiliteit in de wereld. De onderzoeksresultaten zijn vastgesteld door de Raad van Bewindvoerders van het IMF waarin alle landen die lid zijn van het IMF zijn vertegenwoordigd. De rapporten zijn terug te vinden op de IMF-website.