Groenbanken zien groei in investeringen in groene projecten

05 april 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

Voor het eerst in jaren is de totale groene leningenportefeuille van erkende groenbanken gegroeid. Eind 2016 hadden de groenbanken en –fondsen in totaal €3,2 miljard aan groene leningen uitstaan, 2% meer dan eind 2015. 

De Regeling groenprojecten (of groenregeling) werd in 1995 geïntroduceerd als middel om het investeren in groene, duurzame projecten te stimuleren. De regeling houdt in dat spaarders en beleggers belastingvoordeel krijgen als zij hun geld op een erkende groene spaarrekening storten of beleggen in erkende groenprojecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst duurzame projecten op een aantal criteria, en geeft ‘groenverklaringen’ uit aan de projecten die erkend groen zijn. Door het belastingvoordeel kunnen de erkende groenbanken en –fondsen* voordelig geld uitlenen aan groenprojecten, terwijl spaarders en beleggers een aantrekkelijk rendement overhouden.

Banken investeren in 2016 meer geld in duurzame projecten

In 2016 werden in totaal 733 projecten goedgekeurd door de RVO. Volgens berekeningen van de Rijksdienst leveren de groenprojecten gezamenlijk een besparing op van 345.982 ton CO2, wat ongeveer gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 43.000 huishoudens. Voor een deel is het hoge aantal goedkeuringen te verklaren aan de hand van de verruiming van de groenregeling die begin 2016 is doorgevoerd. Sinds de verruiming komen ook restwarmteprojecten en de opslag van zonne-energie in aanmerking voor financiering als erkend groenproject, terwijl de mogelijkheden voor groene financiering voor verduurzaming van de landbouw en renovatie van monumenten en bedrijfshallen zijn uitgebreid.

Door de aanwas van nieuw goedgekeurde groenproject-aanvragen is het totale uitstaande bedrag aan groene leningen voor het eerst sinds jaren gegroeid. Eind 2016 hadden de groenbanken en –fondsen in totaal €3,2 miljard uitstaan – een stijging van 2% ten opzichte van een jaar eerder. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, zegt: “Groensparen en -beleggen is een prachtig voorbeeld van effectieve publiek-private samenwerking. Spaarders, groene ondernemers en de natuur profiteren in gelijke mate.”

* In totaal zijn er vijf groenbanken en –fondsen die worden erkend door de RVO: ABN AMRO Groenfonds, ASN Bank Groenprojectenfonds, ING Groenbank, Rabo Groen Bank en Triodos Groenfonds.