Interview met: James van Viersen, Risk Manager bij NIBC

21 december 2014 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De huidige jonge generatie bankiers zijn de toekomstige leiders in de financiële sector. Zij hebben een sleutelrol in de noodzakelijke cultuuromslag en moeten zorgen voor een financiële revolutie. Banken.nl geeft jonge bankiers een podium om hun visie over de bank van morgen te delen. Het is belangrijk dat dit nieuwe geluid door jongeren wordt gebracht. Wat willen zij graag anders zien en hoe moet de sector de omslag realiseren.

James van Viersen, werkzaam bij NIBC als Risk Manager, deelt zijn visie met ons. James neemt het stokje over van Tosca Holtland (Van Lanschot).

Kun je iets vertellen over jouw achtergrond en functie?
Ik heb een Wiskunde bachelor (Universiteit van Utrecht) en een master Operations Research (Universiteit van Amsterdam) afgerond. Tijdens mijn studententijd ben ik actief lid geweest bij een studentenvereniging. Omdat ik zowel iets met mijn academische achtergrond wil doen en graag in een sociale omgeving werk, ben ik in juni 2013 begonnen als Risk Manager bij NIBC. Het voordeel van het werken bij een kleinere bank is dat ik werk aan uiteenlopende onderwerpen, zowel kwantitatief als kwalitatief in krediet-, markt- en tegenpartijrisico. Ook neem ik deel aan het "Analyst Program", het traineeship van NIBC.

Stel dat je aan het roer staat van een bank, wat zou je morgen anders doen? En wat zou je niet willen veranderen?
Ik zou de cultuur willen veranderen. Veel mensen in de financiële sector zijn relatief conservatief in hun denkbeelden, maar ook bijvoorbeeld in hun kleding. Een donkerblauw pak, wit hemd en zwarte schoenen wordt toch als de norm gezien. De mensen die nu geen aansluiting vinden bij de huidige cultuur, bedenken in een startup of bij een IT-bedrijf zoals Google ideeën waar de banken in de toekomst misschien klanten aan verliezen. Ik zie bij NIBC een vrij gemêleerde samenstelling van mensen, als ik echter op borrels sta die georganiseerd zijn door meerdere banken samen vraag ik me wel eens af waar de diversiteit is.

James van Viersen - NIBC

In het geval van NIBC waardeer ik dat de bank door zijn omvang een sterke focus heeft op een deel van de markt. We doen niet alles, maar wat we doen is goed. Doordat wij wat kleiner zijn, zijn we een hechte groep die voor mijn gevoel oprecht achter een gezamenlijke missie staat. Ook vind ik het erg positief dat je bij NIBC al in je eerste jaren veel verantwoordelijkheden krijgt en de bank de mogelijkheid biedt veel te leren over uiteenlopende onderwerpen.

Met welke dilemma(’s) heb je als bank te maken in het realiseren van deze verandering? En hoe zou een bank hiermee om moeten gaan?
Bij het huidige aannamebeleid zijn competentietesten en nevenfuncties veelal leidend voor een eerste gesprek. Nevenfuncties worden vaak vervuld bij (traditionele) verenigingen, dit zet al een behoorlijke filter op je sollicitanten. Hard skills zijn belangrijk, maar ik vraag me ook wel eens af of originaliteit en lef niet even belangrijke factoren zijn. Probleem is dat dit soort eigenschappen moeilijker te testen zijn. De sector zou moeten investeren in methoden die dienen om een beeld te krijgen van iemands karakter, en niet alleen van iemands intelligentie.

In hoeverre kijken de huidige generaties volgens jou verschillend aan tegen de bank van morgen?
Sinds een tijdje hebben wij iPhones bij NIBC, en ik denk dat het gebruik hiervan door verschillende generaties in de bank tekenend is voor de toekomstvisie. Printen de oudere generaties steevast het merendeel van hun documenten nog uit, gebruiken de jongere generaties hun iPad of iPhone tijdens meetings. De jongere generaties zullen verwachten dat banken meer geïntegreerd zijn in hun dagelijks leven; zo check je je Facebook, zo check je een aanvraag voor een lening via een app. Oudere generaties zullen deze ontwikkeling misschien ervaren als onpersoonlijk en zelfs als een obstakel; het is belangrijk dat de banken goede begeleiding bieden bij deze overgang. Wat denk ik geldt voor alle huidige generaties is de verwachting dat de sector transparanter wordt en meer verantwoording aflegt voor wat zij doet.

Als je over 10 jaar terugkijkt, wat zijn dan de grootste veranderingen geweest binnen de bankensector?
IT zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen, bij bijvoorbeeld de aanvraag van een hypotheek zal geen adviseur meer betrokken zijn. Je ziet nu al dat er grote reorganisaties zijn bij banken met een retailnetwerk van lokale kantoren die klanten persoonlijk te woord staan. Door nieuwe regelgeving voor hypotheken, zoals bijvoorbeeld het verplicht stellen van aflossing om nog in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, hebben mensen waarschijnlijk minder besteedbaar inkomen. Hierdoor is er een kans dat de markt voor consumentenkredieten een grote groei gaat meemaken. 

Hoe kijk je aan tegen de opkomst van niet-banken als Google en Amazon?
Gerelateerd aan mijn vorige antwoord denk ik dat er een kans is dat een bedrijf zoals Google op een gegeven moment in financiële dienstverlening stapt, maar dat zal beperkt blijven tot bepaalde standaardproducten, zoals betalingsverkeer. Zodra zij dit doen, zullen banken ervoor moeten zorgen dat zij een IT netwerk hebben dat het mogelijk maakt even efficiënt en goedkoop de diensten aan te bieden als deze Sillicon Valley reuzen. Echter, er zal ook een markt blijven van producten (zoals leningen voor bedrijven) die niet eenvoudig te standaardiseren zijn en waar expertise cruciaal is. Dergelijke dienstverlening zal volgens mij niet door dit soort bedrijven worden aangeboden. In deze markt zullen traditionele dienstverleners als banken een rol blijven spelen. De banken die het meest klantgeoriënteerd zijn en een goed netwerk onderhouden zullen in deze markt het meeste terrein winnen.

Hoe kijk je aan tegen de bankierseed en het tuchtrecht?
Ik geloof zeker in de meerwaarde van de eed, maar hij is natuurlijk alleen effectief als mensen de intrinsieke motivatie hebben. Ik zie anders niet in hoe de eed het gedrag van mensen zal veranderen. Eerder zou ik stemmen voor een open discussie waarin bankiers elkaar aankijken en zichzelf een spiegel voorhouden, bijvoorbeeld in de vorm van een “townhall-meeting” zoals bij NIBC georganiseerd wordt, waarin wij (onder andere) dit soort thema’s behandelen. Indien mensen als een gevolg hiervan gemotiveerd zijn de bankierseed af te leggen, is dit natuurlijk positief. Het idee om een duidelijk signaal naar de maatschappij te geven dat bankiers moreel bewust zijn, vind ik goed. Het tuchtrecht wat in 2015 zal ingaan, lijkt mij een goed idee; de acties van bankiers raken misschien nog wel meer mensen dan bijvoorbeeld die van een arts of advocaat en daarom is scherp toezicht belangrijk.