Interview met: Ferdinand Veenman, Sectorleider Banking KPMG NL bij KPMG

06 januari 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vanaf 4 november 2014 houdt de Europese Centrale Bank in Frankfurt toezicht op de grote banken in Europa. Maar hoe vindt dit toezicht daadwerkelijk plaats? En op welke wijze werkt de ECB samen met nationale toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank? En wat is de rol van de adviesbureaus in Frankfurt? Met deze special 'Groeten uit Frankfurt' wil Banken.nl meer inzicht geven in het reilen en zeilen van het Europese toezicht.

Ferdinand Veenman (Sectorleider Banking KPMG NL) trapt af en vertelt over de werking van het Europees toezicht en de rol van KPMG.

Hoe zorgen jullie als adviesbureau ervoor dat jullie kort op de bal blijven zitten bij de ECB, zodat jullie jullie klanten scherp kunnen blijven adviseren?
Wij hebben, tegelijk met de inauguratie van het nieuwe toezicht, een speciale KPMG ECB Hub opgericht (“ECB Office”) in Frankfurt om onze cliënten optimaal te kunnen informeren over actuele ontwikkelingen binnen het nieuwe toezicht. Hierbij kunnen onze cliënten profiteren van de opgedane kennis en inzichten in de werking van de ECB.

Ferdinand Veenman - KPMG

Wat zijn de grootste verschillen die jullie nu al merken tussen Nationaal toezicht naar Europees toezicht?
Het Europees toezicht zal ‘over de landen heen’ banken gaan beoordelen. Dus bijvoorbeeld ING en ABN AMRO krijgen andere ‘peers’ waar ze aan worden gespiegeld. Om het toezicht vorm te geven zal er ook meer gebruik worden gemaakt van big data analyses bij banken. Hiervoor is het zogenaamde AnaCredit inititatief gestart. Door deze data gestuurde benadering zal het eenvoudiger zijn om belangrijke trends in bijvoorbeeld balansontwikkeling te volgen en daar eventueel beleid op te ontwikkelen.
De toezichthouder zal ook nauwgezet regelgeving op het gebied van accounting (bijvoorbeeld IFRS 9) en Basel 3 volgen en kritisch beoordelen hoe banken hiermee omgaan (in het verlengde van de AQR).

Europees toezicht brengt niet alleen het toezicht technisch samen, maar zorgt ook voor een culturele smeltkroes binnen de toezichthouder. Wat merken jullie hiervan en hoe gaan jullie en de markt daarmee om?
Wij merken dat de banken die nu onder toezicht van de ECB staan nog aan het wennen zijn aan hun nieuwe (hoofd) toezichthouder die een andere culturele achtergrond heeft dan de DNB waarmee ze vooralsnog bekend waren. De komende periode zal meer duidelijk worden wat de concrete impact van deze culturele smeltkroes zal zijn. Wel herkennen wij dat de wijze van toezicht een combinatie is van de verschillende aanpakken zoals deze in het verleden binnen de verschillende landen werden gehanteerd.

Wat zijn in jullie ogen de belangrijkste veranderingen die de markt de komende jaren zal ervaren?
De steeds toenemende behoefte aan data zal structureel zijn en niet verdwijnen. Om uiteindelijk goede data te kunnen leveren zal er steeds meer focus liggen op standaardisatie van producten en processen binnen grote financiële instellingen. Ook zal er veel aandacht uitgaan naar de modellen en analyses die banken gebruiken om hun jaarrekening en kapitaalcijfers op te stellen. Ten slotte verwachten wij een groeiende nadruk op het moeten kunnen aantonen van de robuustheid van de verdienmodellen van de verschillende bedrijfsonderdelen van de banken

Denken jullie dat één bankentoezicht en één bankenunie de Europese penetratie van banken zal vergroten?
Op zich is het een goede ontwikkeling dat er uniformiteit ontstaat in de manier waarop toezicht wordt uitgeoefend. Of deze ontwikkeling bijdraagt aan een hogere penetratiegraad is lastig te zeggen. Dat zal ook vooral afhangen van de diverse verdienmodellen die zullen ontstaan.