Interview met: Eelco Schnezler, Director Deloitte Banking Union Centre bij Deloitte

02 februari 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vanaf 4 november 2014 houdt de Europese Centrale Bank in Frankfurt toezicht op de grote banken in Europa. Maar hoe vindt dit toezicht daadwerkelijk plaats? Wat zijn recente ontwikkelingen? En op welke wijze werkt de ECB samen met nationale toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank? En wat is de rol van de adviesbureaus in Frankfurt? Met deze special 'Groeten uit Frankfurt' wil Banken.nl meer inzicht geven in het reilen en zeilen van het Europese toezicht.

In onderstaande blog vertellen Eelco Schnezler en Ronald Koppen - werkzaam voor het Deloitte Banking Union Centre in Frankfurt - over de stappen die de ECB de komende periode gaat zetten en waar banken het ook nu weer druk mee krijgen.

Interview Eelco Schnezler - Deloitte

De nieuwe banken toezichthouder laat zich gelden 

Op 4 november heeft de ECB het bancaire toezicht overgenomen van de nationale toezichthouders voor de zogenaamde SSM (Single Supervisory Mechanism) banken. Na de presentatie van de resultaten van de comprehensive assessment, de combinatie van de Asset Quality Review en de Europese Stress Test, pakt zij door met het verzoek om het niveau van voorzieningen aan te passen en de data kwaliteit te verbeteren. Intrusive, tough and fair is het motto van de ECB.

Ook de komende periode zullen de banken het druk krijgen met de ECB. Zij heeft in diverse speeches en publicaties aangegeven waar de accenten komen te liggen. Wij benoemen de opvolging van de AQR, risicomodellen en het nieuwe toezicht model als thema’s.

Allereerst blijft de aandacht gevestigd op opvolging van de Comprehensive Assessment knelpunten. Data kwaliteit is een uitdaging voor nagenoeg alle banken en daar moeten zij nu iets aan gaan doen. Het aanbrengen van consistentie in definities tussen verschillende business lines, verschillende landen en verschillende systemen is voor grote, internationale banken geen sinecure. Banken zullen de komende jaren veel tijd en energie moeten steken in het verbeteren van de risk en finance data om te komen tot goede rapportages. De ECB heeft met de AQR laten zien gericht te zijn op uitvraag van data op gedetailleerd niveau. AnaCredit, ofwel de rapportage van uitstaande kredieten op faciliteit niveau, past geheel in die lijn.

De ECB heeft aangegeven in navolging van eerdere publicaties van het BCBS een grotere consistentie van risicomodellen te willen nastreven. Daartoe wil zij ieder intern model van een bank analyseren op inconsistenties en standaarden voorschrijven. Uiteindelijk moet de risicoweging van banken beter vergelijkbaar worden. Voor banken zal dit veel extra werk geven bij de afdelingen modelontwikkeling en modelvalidatie. Uiteraard zal ook hier (historische) data een belangrijke rol spelen. Daarnaast kan impact op kapitaal als gevolg van modelherziening niet uitgesloten worden.

Ronald Koppen - Deloitte

Ook zal de nieuwe Supervisory Review and Evaluation Policy, de SREP, ofwel het model voor toezicht van banken, in gebruik worden genomen. Binnen de SREP wordt naast kapitaal positie, liquiditeitspositie, de ICAAP en ILAAP, ook naar het business model van banken gekeken. Banken zullen zich goed moeten voorbereiden en op voorhand zich gaan afvragen waar hun zwaktepunten liggen zitten ten opzichte van hun peers.

De conclusie is dat de banken er nog niet zijn. De aandacht van de ECB in 2015 voor het nieuwe SREP, consistentie in modellen en data kwaliteit zal van banken de nodige toewijding vereisen.