BNP: Europese aandelen zitten weer op schema deel 2

26 februari 2014 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Vandaag deel 2 van het interview met Olivier Rudigoz, European equities portfolio manager van BNP Paribas Investment Partners, over zijn visie op Europese aandelen.

Is dat sterke rendement op aandelen niet verrassend na al de kommer en kwel in de eurozone?

Op het eerste gezicht misschien wel, maar beleggers hebben Europese aandelen wel erg verwaarloosd. In de zomer van 2012 zat Europa midden in de staatsschuldencrisis. Tegen de tweede helft van 2012 waren er geruchten dat Europa de ondergang nabij was en dat het een tweede Japan kon worden waar een structurele achteruitgang onontkoombaar was. Toch zagen Europese aandelen de laatste 18 maanden een fantastische ommekeer.

Wat was de rol van het regeringsbeleid?

Er heerst weinig vertrouwen in het kunnen van de politiek. Toch trof een aantal landen krachtige maatregelen om de structuur van lokale economieën te verbeteren. Zo heeft de Spaanse regering hard gewerkt om de arbeidsmarkt flexibeler te maken.

Hoe deden de Europese aandelenmarkten het recenter? Er was een lichte correctie.

Zoals al vermeld deden Europese aandelen het uitstekend. De periode waarin de markten stijgen omdat de risicopremies dalen, ligt mogelijk weldra achter ons. We zagen een herwaardering en beleggers kregen weer oog voor Europa. Vroeg of laat moeten er fundamentele marktkatalysatoren zoals een verbeterende winstgroei komen.

Europese aandelen zitten weer op schema

Kunt u ons enkele voorbeelden van aandelen geven die u tijdens de rally aantrokken?

Wij willen beleggen in banken die van een structurele verbetering in hun markt profiteren. Daarmee bedoel ik banken die kunnen profiteren van lagere provisies voor verliezen op leningen of een hoger kapitaal, maar ook – en dit is echt belangrijk – van het feit dat hun markten consolideren. Bij een consolidering vermindert het aantal spelers waardoor gevestigde bedrijven zich rationeler en minder agressief gedragen en minder zullen concurreren op basis van prijszetting. Dit zou de winstgevendheid na verloop van tijd moeten verhogen. Zo is het duidelijk dat Britse banken moeilijke tijden hebben gekend. Maar er was ook consolidatie – Lloyds Banking Group kocht Halifax/Bank of Scotland waardoor de groep nu een aandeel van bijna 40% in de Britse particuliere hypotheekmarkt heeft. Nu de markt geconsolideerd is naar een groep van minder opportunistische spelers bedragen de spreads op een eenvoudig product zoals hypotheekleningen voor particulieren nu 250 tot 300 bp vergeleken met 50 bp voor de crisis. Dat betekent dat deze activiteit in de toekomst structureel aantrekkelijker en winstgevender zal worden. Als de provisies dalen, zullen beleggers beseffen dat een bank zoals Lloyds Banking Group nu structureel winstgevender is geworden.

Hoe positioneert u de portefeuilles?

Wij zijn stock pickers. Het grootste deel van de tijd bekijken wij afzonderlijke bedrijven om een inzicht te krijgen in hun activiteiten, hun marktposities en hun vooruitzichten. Bij de samenstelling van onze portefeuilles kijken wij in eerste instantie naar de bedrijven. Wij beleggen niet in thema's of op basis van economische verwachtingen. Wij willen garanderen dat het portefeuillerisico absoluut gepast is en wij willen geen directionele posities innemen op de markt. Wij bouwen geen defensieve portefeuille op omdat wij denken dat de markt zal dalen of een agressieve portefeuille omdat wij denken dat hij zal stijgen. Wij zijn voortdurend op zoek naar degelijke bedrijven in goed gestructureerde markten of bedrijven die aan de aandacht zijn ontsnapt omdat ze door een crisis of cyclische factoren werden getroffen. Of naar situaties waar de markt niet heeft ingezien dat de sector een duurzame structurele verbetering kent.

Welke factoren kunnen bijdragen aan een voortzetting van de rally?

Eén factor is dat de rally in Europese aandelen een impuls kreeg van beleggers die beseften dat de waarderingen in de opkomende markten niet noodzakelijk lineair stijgen. Beleggers zijn zich steeds meer bewust dat Europa weliswaar heel wat problemen heeft gekend, maar dat andere regio’s daar evenmin van gespaard bleven. Ik denk dat dit zal bijdragen aan een meer evenwichtige structuur in internationale portefeuilles. Beleggers toonden zich op basis van de enorme economische groei terecht erg positief voor de opkomende markten. Daardoor hadden ze mogelijk onvoldoende aandacht voor de problemen in een aantal van die landen. In de toekomst zullen ze wellicht een evenwichtiger standpunt innemen en minder onderwogen in Europa zijn als in het verleden het geval was.