SNS REAAL zoekt oplossing met private investeerders

28 januari 2013 Banken.nl

Om de toekomst van SNS REAAL veilig te stellen richt de bankverzekeraar zich op een oplossing waarbij investeringen van private partijen centraal staan. Deze oplossing heeft betrekking op de versterking en vereenvoudiging van haar kapitaalstructuur en de reductie van kredietrisico’s bij Property Finance, al dan niet door afsplitsing van de SNS Property Finance activiteiten. Dit liet SNS REAAL weten in een reactie op de vele publicaties over de bankverzekeraar de afgelopen weken. "Er zijn nog geen beslissingen genomen", meldt SNS REAAL.

Toekomstige verliezen SNS Property Finance maatgevend

De inschattingen van betrokken partijen over oplopende toekomstige verliezen bij SNS Property Finance spelen een belangrijke rol in de onderhandelingen. De omvang van toekomstige verliezen bij SNS Property Finance is afhankelijk van factoren zoals verwachtingen over de ontwikkeling van de economie, over verdere waardedaling van vastgoed en over de ontwikkeling van de rente.

Oplossing met impact op aandeelhouders en achtergestelde instrumenten

De inspanning van SNS REAAL is gericht op een scenario waarin ook wordt deelgenomen door private investeerders. In dit scenario zal onder andere sprake zijn van een omvangrijke emissie van aandelen en worden transacties met betrekking tot uitstaande achtergestelde instrumenten voorzien. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit scenario kan worden gerealiseerd.

Nieuws

×