InnovationHub genomineerd voor Compliance Award

09 januari 2017 Banken.nl 5 min. leestijd

Het Nationale Compliance Instituut heeft de InnovationHub van AFM en DNB genomineerd voor de Nationale Compliance Award van 2016. De proeftuin voor financiële innovaties van de toezichthouders moet het opnemen tegen drie andere personen en instellingen die genomineerd zijn.

Sinds 2004 organiseert het Nationale Compliance Instituut jaarlijks de uitreiking van de Nationale Compliance Award. Met de prijs zet het instituut personen of instellingen die een uitzonderlijke bijdrage aan het vakgebied of de professionalisering van de compliancefunctie hebben geleverd in het zonnetje.

Onlangs heeft het Nationale Compliance Instituut de genomineerden voor de Nationale Compliance Award voor 2016 bekendgemaakt. Onder de genomineerden bevindt zich ook de zogeheten InnovationHub, die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)* in 2016 in het leven hebben geroepen om de mogelijkheden voor financiële innovatie te verruimen. De InnovationHub fungeert als een aanspreekpunt voor innovatieve spelers op de financiële markt en gaat actief de dialoog met hen aan over welke veranderingen in wet- en regelgeving noodzakelijk zijn om hun innovaties te kunnen realiseren. 

AFM en DNB genomineerd voor de Nationale Compliance Award 2016

In zijn motivatierapport noemt de jury van de Nationale Compliance Award** expliciet de ‘regulatory sandbox’ die de AFM en DNB hebben opgezet. Deze proeftuin voor financiële innovatie biedt een beperkt aantal klanten de mogelijkheid om te experimenteren met hun nieuwe producten en bedrijfsmodellen, met verminderde beperkingen vanuit wet- en regelgeving. “Omdat het wetgevingsproces zo traag is, is het goed dat de mogelijkheid bestaat om te experimenteren in een proeftuin. Anders zouden we als BV Holland mogelijk een aantal belangrijke kansen niet grijpen”, aldus de jury in haar motivatie.

Onder de genomineerden van dit jaar bevindt zich ook Tweede Kamerlid Ronald van Raak, die sinds 2012 de drijvende kracht is achter het wetsvoorstel voor de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders. De instelling zelf is ook genomineerd – het Huis voor Klokkenluiders is de eerste in zijn soort wereldwijd, wat de oprichting hiervan baanbrekend maakt volgens de jury. “In geen enkel ander land is een dergelijk Huis bekend, zeker niet met onderzoeksbevoegdheden in de private sector. Het Huis treedt actief naar buiten om haar bestaan en doelstelling kenbaar te maken”, aldus de jury. De laatste genomineerde is Hakan Honders, voormalig senior compliance officer van Rabobank, vanwege de training initiatieven op het gebied van compliance die hij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en opgezet.

Om te bepalen wie het meest recht heeft op de Nationale Compliance Award, is het voor het publiek mogelijk om tot 20 januari 2017 op een van de genomineerden te stemmen. Vorig jaar ging de prijs naar Sylvie Bleker-van Eyk, in 2015 benoemd aan de Vrije Universiteit Amsterdam tot de eerste hoogleraar Compliance van Nederland. In 2014 ging de prijs naar Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, vanwege de “doortastende, zelfbewuste en doelgerichte wijze” waarop hij dat jaar een bijdrage leverde aan het herstel in vertrouwen in de financiële sector. Oud-bankier en voorvechter van de bankierseed Hans Ludo van Mierlo was de winnaar in 2013. 

* DNB werd al eerder genomineerd voor de Nationale Compliance Award – in 2011 was de toezichthouder genomineerd voor het opzetten van het DNB expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit. In dat jaar ging DNB zelfs met de felbegeerde Compliance-prijs naar huis.

** De jury bestaat uit de volgende juryleden: één van de winnaars van de Nationale Compliance Award (meest recente winnaar, tenzij er sprake kan zijn van belangenverstrengeling), de voorzitter van de Vereniging voor Compliance Officers, de voorzitter van de Vereniging voor Compliance in de Zorg en het publiek.