Van Lanschot neemt afschrijving op CenE en Kempen

17 december 2012 Banken.nl 1 min. leestijd

Van Lanschot neemt een afschrijving op de business banking activiteiten van CenE Bankiers en banking activiteiten van Kempen & Co. De huidige marktomstandigheden zetten het rendement van deze in respectievelijk 2004 en 2006 door Van Lanschot aangekochte activiteiten onder druk.

De private bank heeft daarom besloten om in 2012 een eenmalige afschrijving op goodwill en overige immateriële activa te nemen van €122 miljoen.

Het betreft een boekhoudkundige correctie (‘non-cash item’) uit hoofde van de International Financial Reporting Standards (IFRS)-richtlijnen. Goodwill en overige immateriële activa vormen geen onderdeel van het kernkapitaal. Deze eenmalige correctie heeft dus geen impact op de solide kapitaals- en liquiditeitspositie van de bank. De Core Tier I ratio blijft onverminderd sterk op circa 11%. Ook de hoge fundingratio en uitstekende leverageratio van de bank zijn hierdoor niet beïnvloed.

Door marktomstandigheden heeft de financiële sector te maken met lagere rente- en provisie-inkomsten en hogere kredietvoorzieningen. Omdat deze lastige macro-economische omstandigheden aanhouden, en het economisch herstel langer duurt dan verwacht, staat het verwachte rendement op de gekochte activiteiten onder druk. Op grond van deze verwachtingen, en met inachtneming van de IFRS-richtlijnen, is voorzichtigheidshalve besloten om hiervoor de boekhoudkundige waardering van de goodwill en overige immateriële activa aan te passen.