SNS REAAL: Private oplossing of interventie van DNB

19 januari 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De toekomst van SNS REAAL hangt aan een zijden draadje. De onderdelen SNS Bank en Zwitserleven draaien relatief goed, maar de bescheiden winsten zijn niet opgewassen tegen de grote verliezen van haar vastgoedonderdeel SNS Property Finance (het oude Bouwfonds).

Om het voortbestaan van SNS REAAL veilig te stellen dient haar kapitaalpositie op zeer korte termijn versterkt te worden. Al enige tijd wordt door de bankverzekeraar en de Nederlandse overheid naar private oplossingen gezocht. Vorige week leek een oplossing nabij door een kapitaalversterking van ABN AMRO, ING en Rabobank. De Europese Commissie liet echter weten dat zij dit plan om SNS REAAL te redden zal verbieden. Dit vanwege het feit dat ABN AMRO en ING staatssteun hebben ontvangen en dus geen overnames mogen doen.

Op dit moment schijnt SNS REAAL nog te werken aan een private oplossing met een internationale investeringsmaatschappij. Mochten de bankverzekeraar en de Nederlandse overheid op korte termijn geen private oplossing kunnen vinden dan is er nog maar één uitweg, gebruik maken van de interventiewet. SNS REAAL is immers een systeembank waarbij een faillissement te allen tijde voorkomen moet worden.

Interventiewet

De Interventiewet, of Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen, is met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 20 januari 2012. Met deze wet krijgt De Nederlandsche Bank de bevoegdheid om een bank of verzekeraar met ernstige financiële problemen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een private partij of te nationaliseren.

Tijdens de financiële crisis is gebleken dat de bevoegdheid van DNB om een faillissement van een bank of verzekeraar aan te vragen ontoereikend was. Het aanvragen van een faillissement kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor ons financiële stelsel als met het faillissement de maatschappelijke functie van een bank of verzekeraar wegvalt of andere financiële instellingen worden besmet.

Zoals eerder aangekondigd wordt half februari het reddingsplan voor SNS REAAL bekend gemaakt. Of de bankverzekeraar zo lang kan wachten valt nog te bezien.