ING biedt vroegtijdig hypotheekhulp aan haar klanten

11 december 2012 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING gaat klanten die zich zorgen maken over hun financiële situatie hulp bieden. Aan de hand van de website Hypotheek Hulp kunnen klanten inzicht krijgen in hun persoonlijke financiële situatie. Op deze manier wordt duidelijk of de zorg terecht is. Daarnaast gaat ING vroegtijdig met de klant over hun zorgen spreken, om waar mogelijk te voorkomen dat klanten in de problemen komen en hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.

Hypotheek hulp

ING introduceert De Hypotheek Hulp, een middel om klanten inzicht te geven in hun financiële situatie. Op de website Hypotheek Hulp kunnen klanten fmet middelen als de NIBUD BufferBerekenaar en NIBUD Persoonlijk Budgetadvies inzicht krijgen in zijn financiële situatie. Daarnaast is op de website informatie te vinden over wat de klant kan doen op het moment dat hij zijn hypotheek niet meer kan betalen.

ING zal zelf ook proactief in gesprek gaan met haar klanten om te voorkomen dat klanten betalingsachterstanden oplopen op hun hypotheek.f

Vroegtijdig in gesprek met de klant

Dennis Noordervliet, directeur marketing hypotheken bij de ING: “Wij zien een stijging van het aantal klanten dat een verslechtering verwacht van hun eigen financiële situatie, van 43% in het laatste kwartaal vorig jaar naar 66% het afgelopen kwartaal. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze mensen in de problemen komen, maar het zegt vooral iets over de zorgen die mensen hebben. ING wil haar klanten graag inzicht geven of die zorg terecht is. Daarnaast willen we vroegtijdig met de klant over hun zorgen spreken, om waar mogelijk te voorkomen dat klanten in de problemen komen en hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. We ervaren dat de klant met financiële problemen zich pas laat meldt bij de ING. Dit willen we doorbreken. Hoe eerder de klant met de ING in gesprek gaat, hoe meer we kunnen betekenen voor de klant en hoe groter de kans dat een achterstand wordt voorkomen. Zowel de klant als de bank is immers gebaat bij een tijdige betaling.“

Proactief klanten benaderen

Klanten die verwachten dat ze in de betalingsproblemen komen kunnen vrijblijvend contact opnemen met de ING via de Hypotheek Hulplijn (0900-9999888). Zo kan de ING samen met de klant afspraken maken nog voordat de klant een achterstand heeft. ING zal ook zelf proactief klanten gaan benaderen als de verwachting is dat zij in de betalingsproblemen kunnen komen. Bij ruim 80% van de klanten komt de ING, nadat een eerste betaling niet is voldaan, succesvol tot afspraken waardoor de achterstand wordt hersteld.

Rentepauze nu ook preventief

ING biedt verschillende hulpmiddelen aan haar klanten zoals de NHG Woonlastenfaciliteit, tijdelijke verhuur van woning, een gespecialiseerde Scheidingsdesk en Rentepauze. Indien relevant kan er tevens worden gekeken naar mogelijkheden om de klant verder te helpen door middel van hypotheekadvies. Nieuw is dat de Hypotheek Rentepauze ook preventief ingezet kan worden. Noordervliet: “Met de Hypotheek Rentepauze wordt klanten die tijdelijk in de betalingsproblemen (dreigen te) komen vanwege een (verwachte) inkomensdaling door bijvoorbeeld werkloosheid, de mogelijkheid geboden om tijdelijk een deel van hun hypotheekrente niet te betalen. Na afloop van de Hypotheek Rentepauze wordt een betalingsafspraak gemaakt, waarbij de klant de niet betaalde rente inloopt.”