ABN AMRO beste bank voor ambitieuze vrouwen

20 december 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO is van de drie grootste banken de beste plek voor vrouwen om carrière te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair. ABN AMRO scoort goed met haar diversiteitsbeleid en de begeleiding van vrouwen door mentoren. ING is een goede tweede. Bij ABN AMRO, ING en Rabobank ligt het aantal leidinggevende vrouwen echter nog steeds op een te laag niveau.

Onderzoek naar diversiteitsbeleid gericht op vrouwen

Intermediair onderzoekt de komende weken waar vrouwen het snelst carrière kunnen maken. In de eerste aflevering vergelijkt Intermediair de banken ABN AMRO, ING en Rabobank. Dit onderzoek is gebaseerd op het puntensysteem* van Jessica de Jong.

Voor een  goed diversiteitsbeleid moeten zes zaken op orde zijn. Van het binnenhalen van vrouwen tot training en begeleiding. De werktijden, de voortgang en de inzet van de top spelen eveneens een belangrijke rol, aldus Jessica de Jong.

ABN AMRO scoort van de drie grootbanken het hoogst

Volgens het onderzoek vertalen ABN AMRO, ING en Rabobank hun diversiteitsbeleid in een stappenplan. Doelen worden opgesteld, resultaten worden bijgehouden en stakeholders worden op de hoogte gebracht. De banken bieden goede begeleiding aan vrouwen gedurende hun carrière en de banken hebben veel aandacht voor work-life balance.

 ABN AMRO beste bank voor carierre vrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat ABN AMRO van de drie grootste Nederlandse banken de beste plek is voor een ambitieuze vrouw om carrière te maken. ABN AMRO behaalde een score van 69,5 punten. Het aantal leidinggevende vrouwen ligt op een te laag niveau, maar de bank doet haar best om de cijfers te verbeteren, aldus Jessica de Jong.

CEO, Gerrit Zalm, geeft zichtbaar voldoende aandacht voor het onderwerp en draagt dit ook actief uit. ABN AMRO is ook de enige van de onderzochte banken met een vrouw in de Raad van Bestuur. Net als bij ING is diversiteit een onderdeel van de reguliere leiderschapstrainingen en zet de bank zich in om zoveel mogelijk vrouwen te werven in het begin van hun carrière.

ING een goede tweede

ING is een goede tweede met een score van 57,9. Volgens het onderzoek maakt de bank vooral werk van mentoren en exitgesprekken, ook al houden ze het aantal mentoren niet bij. ING scoort met vier vrouwen in raden voor commissarissen boven het wettelijke streefcijfer van dertig procent. De bank maakt echter als enige het streefcijfer voor vrouwen in hogere functies niet openbaar.

Rabobank heeft met 27,4 procent de meeste vrouwen in de subtop

Rabobank scoort van de drie onderzochte banken met 42 punten het laagst. Rabobank heeft wel met 27,4% de meeste vrouwen in de subtop. De coöperatieve bank coacht topvrouwen, maar heeft geen mentorprogramma. Alleen Rabobank heeft aandacht voor streefcijfers voor vrouwen in selectie- en sollicitatiecommissies.

* Voor het onderzoek voor Intermediair naar de mate van diversiteit van bedrijven is een puntensysteem ontwikkeld om bedrijven in een rangorde te plaatsen. Elk bedrijf kan maximaal 100 punten winnen. Voor de cijfermatige onderbouwing kunnen bedrijven 40 punten krijgen. De overige 60 punten krijgen ze toegekend op het kwalitatieve deel.