Onzekerheid over pensioen medewerkers Friesland Bank

11 december 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Er heerst nog grote onduidelijkheid over de pensioenen van de medewerkers van Friesland Bank. Dat meldt RTL Z op basis van een interne brief. Zo is niet duidelijk wat met het opgebouwde pensioen van medewerkers gaat gebeuren die niet overstappen naar de Rabobank, wat het opbouwpercentage is en hoeveel pensioenpremie Friesland Bank heeft afgedragen.

Medewerkers Friesland Bank in protest

In april 2012 werd bekend dat Rabobank Friesland overnam. Dit betekende dat Friesland Bank werknemers, locaties en activiteiten geïntegreerd werden bij het Rabobank netwerk van lokale banken. De gevolgen hiervan voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Friesland Bank werden de afgelopen maanden steeds duidelijker en dit was niet altijd in lijn met hunverwachtingen. In juni van dit jaar hebben medewerkers van Friesland Bank daarom een protestactie gehouden. Ze zijn het niet eens met de manier waarop Friesland Bank de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) uitlegt.

Friesland Bank - Pensioen

Nog geen duidelijkheid over pensioen

Op 10 december hebben de werknemers van Friesland Bank weer een protestactie georganiseerd. Dit keer uit protest tegen de houding van de Rabobank ten aanzien van de pensioenverplichtingen.

Friesland Bank wordt deze week definitief onderdeel van de Rabobank en de onduidelijkheid over de pensioenen is nog niet weggenomen. Alle lange tijd verkeren de medewerkers van Friesland Bank in onzekerheid over hun pensioenen. Het is namelijk nog niet duidelijk op welke wijze de pensioenverplichtingen en opgebouwde rechten zullen overgaan naar de Rabobank. In een interne brief die in handen is van RTL Z meldt de Raad van Bestuur dat de pensioenen van medewerkers, die op 1 april 2012 in dienst waren, worden opgenomen in het Rabobank pensioenfonds. "De daaraan verbonden kosten, die substantieel zijn, worden door de Rabobank gedragen."

Wat met de pensioenen gaat gebeuren van de overige medewerkers is nog niet bekend. Ook is er onzekerheid over het te hanteren opbouwpercentage en is niet duidelijk hoeveel pensioenpremie door Friesland Bank is afgedragen.

Volgens de RvB wordt er hard gewerkt om snel duidelijk te krijgen. Voordat er echter vervolgstappen kunnen worden genomen en wellicht een adviesbureau betrokken wordt voor onafhankelijk advies moet eerst duidelijk worden hoeveel premie daadwerkelijk is afgedragen en hoeveel pensioen is opgebouwd, aldus de RvB in de brief.