ConQuaestor: banken voorzichtiger met MKB krediet

19 november 2010 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) beweert dat de kredietverlening aan het MKB is blijven stijgen tijdens de financiële crisis. De NVB baseert haar uitspraak op een een nog te verschijnen rapport van de Taskforce Kredietverlening. Volgens ConQuaestor is dat niet het geval - banken hebben hun lessen geleerd van de financiële crisis en zijn juist voorzichtiger geworden met hun kredietverstrekking aan MKB’s.

In een artikel in het FD zeggen Wytse Bouma en Ties de Ruyter de Wildt, consultants van ConQuaestor, het volgende:

Onderzoek van ConQuaestor onder banken en MKB'ers toont aan dat banken voorzichtiger zijn geworden met hun kredietverstrekking. De jaarverslagen van de drie grootste Nederlandse banken laten zien dat de nieuwe voorzieningen voor risicokredieten in twee jaar tijd met een factor vijf zijn toegenomen, van €1,8 miljard in 2007 tot €9,5 miljard in 2009. Ook blijkt dat het aantal medewerkers van de afdelingen bijzonder beheer in dezelfde periode groeide met een factor drie tot vijf. De omvang van de hoeveelheid risicokredieten en het aantal probleemdossiers van de gezamenlijke Nederlandse banken nam in twee jaar tijd ongeveer met een factor vijf toe. En daarmee zijn we er nog niet. De credit restructuring- of bijzonderbeheermanagers van grote banken als ING, Rabobank, Friesland Bank, RBS, ABN Amro en NIBC spreken de verwachting uit dat de omvang van hun risicoportefeuille de komende maanden stabiel zal blijven en zelfs zal afnemen, maar dat het aantal probleemkredieten nog licht zal toenemen.

De door de banken gesignaleerde versoepeling zal, indien van toepassing, vooral die ondernemers ten goede komen die hun zaken bij de bank al goed op orde hebben. Voor de nog steeds in aantal toenemende probleemkredietklanten in het MKB betekent dit dat aanvullende kredieten alleen dan worden afgegeven als er volgens de bank voldoende vooruitzichten zijn of te creëren zijn.

Het stijgen van de kredietverlening van de banken aan het MKB tijdens de crisis kan komen doordat de banken hun probleemkredieten binnen deze sector nog niet hebben kunnen afbouwen.