NVB: Toch CAO voor middelgrote en kleinere banken

09 december 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Na een jaar onderhandelen is er toch een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de medewerkers van 25 middelgrote en kleinere banken in Nederland. De vorige CAO verviel per 1 september dit jaar en het was tot nu toe niet gelukt om tot een nieuw akkoord te komen. Het onderhandelingsresultaat houdt in dat de vorige CAO, de zogeheten Algemene Bank-CAO, doorloopt tot 1 juli 2014. Vanaf deze datum zal de nieuwe CAO, ‘CAO Banken’, van kracht zijn. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Moeizame onderhandelingen

Het afgelopen jaar hebben werkgevers en vakbonden onderhandelingen gevoerd over een nieuwe Algemene Bank CAO. De laatste poging om tot een akkoord te komen was op niets uitgelopen, omdat de standpunten van vakbonden en werkgevers te ver uit elkaar lagen. De vakbonden willen naast een versobering van de CAO ook afspraken maken over de beloning van management en bestuurders. De werkgevers, vertegenwoordigd door de NVB, zijn echter van mening dat buiten de Bank CAO al maatregelen worden genomen op dit gebied. "Daarover zijn afspraken gemaakt in de Code Banken", aldus de NVB.

CAO voor middelgrote en kleinere banken

Eerste stappen richting een moderne, meer flexibele en meer sobere CAO

Na ruim een jaar onderhandelen bereikte de NVB en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV dan toch op 27 november een onderhandelingsresultaat. De hoofdlijn van het onderhandelingsresultaat is dat de deelnemende banken de bepalingen uit de laatste Algemene Bank-CAO nog zullen toepassen tot 1 juli 2014 en dat in het eerste half jaar van 2014 een moderne en geheel vernieuwde CAO Banken zal worden afgesproken, die per 1 juli van kracht zal worden. In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken opgenomen over de uitgangspunten en inhoud van deze nieuwe, gezamenlijk te ontwikkelen CAO Banken.

“Een stap in de goede richting,” aldus Eelco Dubbeling, plaatsvervangend directeur van de NVB. "Voor werkgevers blijven modernisering en kostenbeheersing belangrijke uitgangspunten, waarbij ook oog is voor belangen van werknemers. Daarom zetten we gezamenlijk in op uitbreiding van de afspraken over duurzame inzetbaarheid van alle werknemers op de in- en externe arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, ongeacht hun leeftijd".

Deelnemende banken aan de CAO Banken

Agenta Nederland
Bank of Tokyo-Mitsubishi
BNG Bank
Citibank International PLC, Netherlands Branch
Commerzbank
Demir-Halk Bank Nederland
Deutsche Bank AG
DSI
GarantiBank
GE Artesia
Habib Bank
International Card Services
Intesa SANPAOLO
Isbank
JP Morgan Chase Bank
Kas Bank
KBC Bank Nederland
Korea Exchange Bank
Mizuho Bank Nederland
Nederlandse Financieringsmaatschappij
Nederlandse Waterschapsbank
Societe Generale Bank Nederland
TD Bank
Theodoor Gilissen Bankiers
Triodos Bank