Van Lanschot: Miljonairs somber over toekomst kinderen

11 november 2013 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse miljonair is opvallend positiever gestemd over de ontwikkeling van het eigen vermogen, de economie en de eigen zakelijke situatie dan een jaar geleden. De miljonair is hierover ook duidelijk optimistischer dan de gemiddelde Nederlander. Hoewel de miljonair sinds de crisis meer is gaan sparen en minder belegt, lijkt de beweging naar meer sparen te stabiliseren. Daarnaast valt op dat de miljonairs pessimistischer zijn over de financieel-economische situatie van hun kinderen dan de gemiddelde Nederlander. Dit alles valt te concluderen uit het Dutch Wealth Report 2013 van private bank Van Lanschot.

Profiel van de Nederlandse miljonair

Er zijn 92.000 miljonairshuishoudens in Nederland, ruim één op de honderd huishoudens. Het percentage Nederlandse miljonairshuishoudens blijft de laatste jaren stabiel rond de 1,3%. De gemiddelde miljonair bezit bijna €3 miljoen, tegenover een gemiddeld vermogen van €56.000 van niet-miljonairs. Miljonairs bezitten daarmee bijna 40% van het totale particuliere vermogen in Nederland. Meer dan de helft van de miljonairs heeft een belangrijk deel van zijn vermogen verdiend met een eigen onderneming. Het besteedbaar jaarinkomen van de miljonair ligt met €93.000 gemiddeld 3 keer zo hoog als dat van de gemiddelde Nederlander (€32.000). Het inkomensverschil tussen miljonairs en niet-miljonairs is daarmee veel kleiner dan het vermogensverschil. Blaricum is met 10% de gemeente met de hoogste miljonairsdichtheid, gevolgd door Bloemendaal (9,7%), Laren (NH) (9,4%) en Wassenaar (8,9%).

Beleggen

De bezittingen van miljonairs bestaan voor bijna 60% uit aandelen en obligaties. Aandelen worden door ruim de helft van de miljonairs ook als meest kansrijke beleggingscategorie gezien, gevolgd door onroerend goed. Vermogensbehoud is voor 53% van de miljonairs op dit moment belangrijker dan vermogensgroei (44%). Net als vorig jaar belegt de helft van de miljonairs het vermogen grotendeels zelf. Wel brengen miljonairs een wat groter deel van hun vermogen in vermogensbeheer onder. Van de miljonairs verwacht 47% dat de bank of vermogensbeheerder meer rendement uit het vermogen kan halen dan zijzelf. Ruim een derde van de miljonairs zegt online, zonder adviseur, te handelen; de helft stelt wel prijs op een gesprek met een beleggingsadviseur.

Van Lanschot - Vermogen Nederlandse miljonairs

De volgende generatie

Miljonairs zijn pessimistischer over de financieel-economische situatie van hun kinderen dan de gemiddelde Nederlander. Van de miljonairs denkt 23% dat hun kinderen het beter zullen hebben dan zijzelf (tegenover 31% van Nederland), 31% denkt juist dat de volgende generatie het minder zal krijgen (tegenover 23% van Nederland). Miljonairs hebben veel meer aandacht voor nalatenschapsplanning dan gemiddeld. Zo heeft 69% van de miljonairs een testament opgesteld, tegenover 27% van alle Nederlanders. Ook wil bijna 60% van de miljonairs bij leven al zo veel mogelijk aan de volgende generatie schenken. Toch heeft maar één op de vijf miljonairs een uitvoerig financieel plan opgesteld.

Maatschappelijke betrokkenheid

In duurzaam consumptiegedrag is de miljonair niet wezenlijk anders dan de gemiddelde Nederlander. Wel is de miljonair vaker maatschappelijk actief. Zo is bijvoorbeeld de helft van de miljonairs actief (geweest) als bestuurslid van een non-profit instelling, vergeleken met een kwart voor totaal Nederland. Ook zijn ze vaker betrokken bij vrijwilligerswerk en vaker politiek actief. Duurzaam beleggen en sparen zitten niet in de lift: 9% van de miljonairs is in vergelijking met een jaar geleden een groter deel duurzaam gaan beleggen of sparen, terwijl 10% juist een kleiner deel duurzaam onderbrengt. Deze tweedeling komt ook naar voren in de mate waarin miljonairs waarde hechten aan duurzaam beleggen: 45% zegt dit van (groot) belang te vinden, 41% vindt dat veel minder of niet/nauwelijks van belang. Geven aan goede doelen maakt gelukkiger, zegt 34% van de miljonairs en een kwart van heel Nederland. Ruim 10% van de miljonairs is van plan om bij leven of na overlijden een groot deel van het vermogen aan goede doelen te schenken. Bij een terugtredende overheid is het niet vanzelfsprekend dat miljonairs de rol van de overheid als subsidiënt overnemen. Sociaal-maatschappelijke initiatieven kunnen echter op iets meer sympathie rekenen dan culturele instellingen: een derde van de miljonairs is bereid sociaal-maatschappelijke initiatieven te ondersteunen als de overheid zich terugtrekt, bij culturele instellingen is deze bereidheid bij 20% van de miljonairs aanwezig.

Het onderzoek

In deze tweede editie van het grootschalige onderzoek onder miljonairs in Nederland heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van Van Lanschot data uit diverse CBS-bronnen geanalyseerd om te komen tot een beschrijving van de miljonair in Nederland. Aanvullend is door onderzoeksbureau GfK een onderzoek uitgevoerd onder 252 Nederlandse miljonairs met vragen over hoe miljonairs met hun vermogen omgaan, hoe zij denken over diverse financiële onderwerpen, de volgende generatie en maatschappelijke betrokkenheid.