Personeel kleine/middelgrote banken wil af van 0-lijn

05 november 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Het overleg tussen werkgevers en vakbonden inzake het Algemene Banken CAO (geldend voor ongeveer 9.000 werknemers) van de kleine en middelgrote banken, waaronder Van Lanschot, Kempen & Co, Deutsche Bank, NIBC, KAS Bank, Theodoor Gilissen en Triodos Bank zit nog steeds vast.

Loonsverlaging van 10%

Per afgelopen september is de oude cao komen te vervallen. Al in augustus werd duidelijk dat werkgevers en werknemers geen overeenstemming konden vinden over een nieuwe cao. De vakbond valt vooral over het feit dat, in hun ogen, het aanbod van de werkgevers neerkomt op een loonsverlaging van 10% voor de werknemers.

Personeel banken

Verder inkomensverlies niet acceptabel

"Je kan niet van werknemers verlangen dat ze na jaren stil te hebben gestaan, nu weer een extra inkomensverlies accepteren", aldus FNV vakbondbestuurder Carla Kiburg. "De werknemers willen in ieder geval erkenning voor hun inzet. Dat betekent niet gouden bergen, maar ten minste behoud van wat ze nu hebben", vervolgt Kiburg haar verhaal.

Afscheid van de nullijn

Om de impasse te doorbreken overhandigt FNV Finance namens ongeveer 445 werknemers een petitie aan de werkgevers. De werknemers roepen hierin nogmaals op tot behoud van hun koopkracht en daarmee een afscheid van de nullijn.