NVB: Geen CAO voor middelgrote en kleinere banken

27 augustus 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Het afgelopen jaar hebben werkgevers en vakbonden onderhandelingen gevoerd over een nieuwe Algemene Bank CAO. De huidige Bank CAO, die van toepassing is op circa 40 middelgrote en kleinere banken, vervalt per 1 september dit jaar. Afgelopen week zijn de onderhandelingen vastgelopen. Dat maakten de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en CNV Dienstenbond vrijdag bekend.

Onderhandelingen voor nieuwe Algemene Bank-CAO vastgelopen

De nieuwe Algemene Bank CAO moet voorzien in maatregelen op het gebied van employability en versobering van de CAO. Werkgevers hebben voorstellen gedaan om optimale inzetbaarheid van medewerkers zoveel mogelijk te garanderen. Om de CAO meer te laten aansluiten bij het beloningsniveau in andere sectoren is er op voorstel van werkgevers indringend gesproken over versoberingen.

De onderhandelingen zijn vastgelopen omdat vakbonden naast een versobering van de CAO voor medewerkers ook afspraken willen maken over de beloning van management en bestuurders. De werkgevers zijn echter van mening dat buiten de Bank CAO al maatregelen worden genomen op dit gebied.

"Daarover zijn afspraken gemaakt in de Code Banken. Bij verschillende banken is in overleg geen loonindexatie toegepast, ook al hadden managers daar wel recht op. Ook zal het kabinet zoals aangekondigd de maximale variabele beloning wettelijk verlagen", aldus de Nederlandse Vereniging van Banken.

NVB - Banken CAO

Geen nieuwe Algemene Bank CAO

Nu het overleg  tussen werkgevers en vakbonden vorige week is vastgelopen is de kans groot dat er per 1 september geen CAO meer is voor de middelgrote en kleinere banken, waaronder Van Lanschot, Kempen & Co, Deutsche Bank, NIBC en KAS Bank. Volgens de NVB beraden de werkgevers zich op korte termijn op de gevolgen van de nu ontstane situatie.