Dick Okhuijsen directievoorzitter SNS Retail bank

12 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen

De huidige Chief Operations Officer van SNS REAAL, Dick Okhuijsen, is de nieuwe voorzitter van SNS Retail Bank. Hij volgt daarmee de huidige voorzitter, Ernst-Jan Boers, op. De bestuurswijziging is een logisch gevolg van de eerder aangekondigde opsplitsing van SNS REAAL.

Wijziging Raad van Bestuur

Op 19 augustus 2013 heeft het kabinet bij de Europese Commissie het herstructureringsplan van SNS REAAL ingediend. In dit plan stelt de Nederlandse Staat voor om SNS REAAL op te splitsen in een bank (SNS Bank) en een verzekeraar (REAAL). Vooruitlopend hierop is de Raad van Bestuur voornemens de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur te wijzigen zodat de governance in lijn is met de toekomstige situatie.

SNS-Bank---Directievoorzitter

Gerard van Olphen (CEO) en Maurice Oostendorp (CFRO) behouden hun huidige verantwoordelijkheid in het bestuur. Dick Okhuijsen, de huidige COO, zal zich binnen de Raad van Bestuur richten op SNS Retail Bank en zal om die reden ook voorzitter worden van de directie van SNS Retail Bank. Wim Henk Steenpoorte, de huidige CTO, zal zich binnen de Raad van Bestuur richten op het verzekeringsbedrijf.

Tot 9 september was Ernst-Jan Boers de directievoorzitter van SNS Retail Bank. SNS REAAL laat weten dat in goed overleg en met gezamenlijke instemming besloten is dat Ernst-Jan Boers zijn rol als voorzitter neerlegt. “De Raad van Bestuur is Ernst-Jan Boers zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zich onophoudelijk heeft ingespannen voor SNS Retail Bank. Hij verdient hiervoor alle respect. Zeker voor zijn rol en inbreng in de moeilijke en uitdagende periode waarin de Bank zich bevond”, aldus Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen.

Dick Okhuijsen

Dick Okhuijsen (1965) is sinds 3 december 2009 lid van de Raad van Bestuur en richt zich als Chief Operations Officer op de bedrijfsactiviteiten van SNS Bank, REAAL, Zwitserleven en SNS Asset Management.

Voordat Dick Okhuijsen bij SNS REAAL in dienst trad, vervulde hij verschillende functies bij Nationale-Nederlanden en ING Groep, waaronder die van CEO van ING Life Insurance in Japan.

Zijn nevenfuncties zijn onder andere bestuurslid Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), bestuurslid Stichting Management Studies en bestuurslid Stichting GeldInzicht.