Karla Peijs treedt terug als commissaris van Aegon

11 september 2013 Banken.nl
Profiel

Karla Peijs is per eind september afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Aegon.

Karla Peijs (67) was lid van de Raad van Commissarissen van Aegon van 1992 tot en met 2003, het jaar waarin zij tot minister van Verkeer en Waterstaat werd benoemd. Na haar ministerschap werd zij in 2007 opnieuw benoemd tot commissaris en had ze zitting in de Compensation Committee en de Nominating Committee van de RvC. Onlangs is Karla Peijs met pensioen gegaan als Commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland. Zij is tevens voormalig lid van het Europees Parlement.

AEGON - Karla Peijs

Voorzitter Rob Routs van de Raad van Commissarissen van Aegon: “Karla was een uitstekend lid van de Raad. Haar loopbaan heeft in het teken gestaan van grote betrokkenheid bij zowel het bedrijfsleven als de samenleving. Wij hebben daar bijzonder veel baat bij gehad en waarderen in het bijzonder haar inzet voor hoge ethische standaarden in de verzekeringssector. Wij danken Karla voor haar toewijding en betrokkenheid bij Aegon”.