Vacatureaanbod FinTech West-Europa groeit snel

09 december 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

FinTech-bedrijven dragen steeds meer bij aan de werkgelegenheid in West-Europa. Uit een recente inventarisatie van het vacatureaanbod blijkt dat in Nederland circa 1.824 vacatures worden aangeboden door bedrijven uit de FinTech-sector. Daarmee is het aanbod van FinTech-banen in ons land groter dan in Frankrijk, maar worden we nog overschaduwd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Terwijl de massaontslagen in de bankensector elkaar opvolgen, zijn er hoge verwachtingen van de Nederlandse FinTech-sector. Om Nederland op de kaart te zetten in het internationale FinTech-landschap benoemden de minister van Financiën (Jeroen Dijsselbloem) en de minister van Economische Zaken (Henk Kamp) begin 2016 Willem Vermeend tot FinTech-afgezant. Ook de uitslag van het Brexit-referendum wordt gezien als positief voor de Nederlandse FinTech-scene aangezien een vertrek van de UK uit de EU negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de positie van Londen als FinTech-hoofdstad van Europa.

Vacaturegroei in de FinTech sector

Om te achterhalen of de Nederlandse FinTech-sector de hoge verwachtingen waar maakt, besloot Joblift, een metabanenzoekmachine die het vacatureaanbod van zo’n 100 jobboards samenbrengt, om een inventarisatie te maken van de FinTech-vacatures in West-Europa. Joblift bracht hiervoor het FinTech-vacatureaanbod in kaart in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Uit de inventarisatie blijkt dat Nederland met een aanbod van 1824 vacatures bij FinTech-bedrijven eind november een grotere arbeidsmarkt voor FinTech-banen heeft dan Frankrijk (1229). Ten opzichte van Duitsland en de UK moet Nederland het echter afleggen*. Duitsland heeft met 2799 vacatures bijna 1.000 vacatures meer dan Nederland en de UK zit daar nog bijna 500 vacatures boven.

De inventarisatie keek ook naar de gemiddelde groei van het aantal vacatures per maand. Wat opvalt is dat de UK met 4,5% de laagste groei heeft. Maar van een negatief Brexit-effect is vooralsnog geen sprake, stelt Joblift: “De gemiddelde groei in het VK in de maanden na het referendum is niet afgenomen ten opzichte van de periode voor het referendum. Ook is de groei in concurrerende landen in de maanden na het referendum niet toegenomen. Van een negatief Brexit-effect is vooralsnog geen sprake.” De groei ligt het hoogst in Frankrijk met gemiddeld 8% per jaar. Nederland en Duitsland genieten ongeveer een even harde groei met 6,5% per maand. “Vergeleken met de concurrentie op het vaste land doet Nederland het dus heel behoorlijk. Om daadwerkelijk het onbetwiste fintechcentrum van Europa te worden heeft Nederland echter nog een lange weg te gaan”, concludeert Joblift.

* De inventarisatie en infographic houdt geen rekening met de inwonersaantallen van de vier landen. Als gekeken wordt naar het aantal vacatures per 100.000 inwoners dan scoort Nederland het hoogst. Op basis van de meest recente inwonerschattingen (juli 2016) in het CIA World Factbook zijn er in Nederland circa 10,7 vacatures per 100.000 inwoners. In Duitsland (~3,5), Frankrijk (~1,8) en zelfs de UK (~5,1) ligt dit aantal veel lager.