KPMG: Banken slecht voorbereid op mobiele platforms

14 juli 2011 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Uit onderzoek van KPMG onder 150 bestuurders in de bancaire sector blijkt dat 85% van de bestuurders verwacht dat mobiel betalen de komende 1 tot 4 jaar een prominente plaats zal innemen in de klantbediening en het klantcontact. Een beperkt aantal banken neemt op dit moment een voorsprong op de concurrentie door mobiele platforms te gebruiken.

Banken dreigen op termijn inkomsten mis te lopen omdat zij nog niet klaar zijn voor de volgende fase in mobiel betalen. Hoewel een meerderheid van de banken verwacht dat mobiel betalen de komende jaren van significant belang zal zijn voor de klantbediening, is een beperkt aantal bedrijven op dit moment bezig met maatregelen die mobiel betalen tot een succes moeten maken. Het gaat hierbij met name om het invoeren van mobiele platforms, die de loyaliteit moeten vergroten, de kosten van mobiel betalen moeten verlagen en de banken uiteindelijk een plaats moeten opleveren in de waardeketen van mobiel betalen.

Ondanks de uitdagingen die er op dit moment nog op het gebied van mobiel betalen bestaan, denken de banken dat de mobiele betalingstechnologie in de toekomst door vrijwel iedereen gebruikt zal worden. Ruim 80% van de banken verwacht dat mobiel betalen binnen 4 jaar voor iedereen beschikbaar is, de helft denkt dat deze manier van betalen binnen twee jaar door iedereen gebruikt zal worden.

Op weg naar mobiel betalen blijken de bestuurders een aantal belangrijke obstakels te zien. Ruim 70% ziet de beveiliging van mobiele diensten als de grootste uitdaging. Daarnaast vormen een tekort aan technologische standaarden en infrastructuur een belangrijke barrière voor het op grote schaal uitrollen van mobiel betalen. Veel bankmanagers blijken zich snel bewust te worden van het groeiende risico van nieuwe concurrentie in de markt voor mobiel betalen.

De mogelijkheid dat mobiele operators samen gaan werken met toestelfabrikanten om een systeem te bouwen dat onafhankelijk is van de traditionele betalingsinfrastructuur wordt door een aantal banken als een serieuze bedreiging gezien. Daarnaast worden nieuwkomers op de markt, zoals online betalingsspecialisten en de grote online dienstverleners, door een aantal banken als een nog serieuzere bedreiging gezien.

“Het onderzoek laat zien dat banken over de hele wereld en ook in Nederland in twee kampen in te delen zijn”, zegt Lex Dekkema, partner bij KPMG Financial Services. Dekkema: “Er zijn banken die zich richten op innovatie en meewerken aan het vormgeven van het mobiele landschap en de daarbij horende standaarden én banken die een voorkeur hebben om te volgen. Voor banken die volgen is het van groot belang dat zij standaarden snel kunnen invoeren zoadat zij mobiel bankieren op een efficiënte manier kunnen aanbieden.

Hoewel er nog een aantal barrières zijn die de massale adoptie van mobiel betalen in de weg staan, zal de bancaire sector zich moeten inspannen om deze obstakels weg te nemen zodat de hegemonie van de banken in het betalingssysteem kan worden behouden.

Banken over de hele wereld zullen hun business model volgens Marcel de Keizer van KPMG moeten heroverwegen. De Keizer: “Nieuwe concurrentie van niet-traditionele partijen, zoals Apple, Google en PayPal, zal de banken ertoe dwingen om snel te schakelen om hun inkomsten uit betalingen te behouden en voordeel te halen uit mobiele platforms. Met name voor retail banken is de richting waarin mobiel betalen zich ontwikkelt van zeer groot belang voor de toekomst.

In Nederland moeten banken zich, naast de keuze van de juiste standaarden, vooral gaan richten op innovatie voor de gebruikers, zoals Mobile ticketing. En als straks ook alle technologische problemen zijn opgelost, moeten zij de mobiele betalingstechnologie inzetten voor een scala aan bancaire en niet-bancaire producten. Het gebruik maken van de technologie moet het mogelijk maken een klant een beter passend aanbod te doen op een bepaald moment en op een bepaalde locatie.”