Rabobank boekt verlies en treft Libor voorziening

23 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank blijft last houden van de kwakkelende Nederlandse economie. Haar nettowinst viel het afgelopen half jaar 14% lager uit dan de eerste zes maanden van 2012 en kwam uit op €1,11 miljard. Hogere voorzieningen voor slechte leningen, een voorziening in het kader van de Libor-onderzoeken en afwaarderingen op haar vastgoedposities zijn belangrijke oorzaken van de winstdaling. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van de coöperatieve bank.

Moeilijk eerste half jaar van 2013

“De Rabobank kijkt terug op een moeilijk eerste halfjaar van 2013. De Nederlandse economie bleef in recessie en de vooruitzichten op herstel blijven mager. Vooral de lange duur van de economische teruggang eist zijn tol. Zo steeg het aantal faillissementen en liep de werkloosheid op. De financiële situatie van onze klanten verbeterde over het algemeen niet. Dit had een negatief effect op ons nettoresultaat", aldus bestuursvoorzitter Piet Moerland.

Lichte winstdaling Nederlandse retailbankbedrijf

De resultaten van het Nederlandse retailbankbedrijf daalde licht van €635 miljoen naar €615 miljoen, een daling van 3%. De hogere investeringen in innovatie op het gebied van virtuele klantbediening was één van de oorzaken van de daling. Met name de extra voorzieningen die nodig waren voor de waardeveranderingen van de kredieten aan klanten in het commercieel vastgoed, de bouwsector, de glastuinbouw en de binnenvaart drukten de winst. Compensatie kwam onder andere van het gedeeltelijke herstel van de rentemarge.

 Rabobank - winst Q22013

Vervolg herstructureringsprogramma Visie 2016

Om de winst van het Nederlandse retailbankbedrijf te verbeteren gaat Rabobank door met de uitvoering van haar herstructureringsprogramma Visie 2016. De coöperatieve bank zet met dit programma in op een verdere virtualisatie van haar dienstverlening en een substantieel verlaging van haar kosten. Naar schatting verdwijnen er bij de lokale Rabobanken de komende jaren 8.000 van de 28.000 arbeidsplaatsen. In totaal zullen de kosten met 1 miljard euro worden gereduceerd. Naar verwachting blijven er in 2016 ongeveer 100 van de 136 lokale banken over.

Voorziening voor Libor-betrokkenheid

Rabobank heeft in de eerste helft van 2013 een voorziening getroffen in het kader van de LIBOR-onderzoeken. De hoogte van deze voorziening is niet bekend gemaakt. De bank verwacht een schikking te moeten treffen met Amerikaanse en Britse autoriteit voor betrokkenheid bij manipulatie van de Libor-rente.