Rabobank stelt lokale banken onder verscherpt toezicht

12 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Rabobank verscherpt het toezicht op de lokale banken. De NOS meldt dat 13 van de 136 lokale banken van de Rabobank onder streng toezicht van het hoofdkantoor in Utrecht komen te staan omdat ze de financiën of administratie niet op orde hebben.

Nog eens 30 banken komen onder een lichtere vorm van toezicht te staan. Deze banken zouden zaken niet op orde hebben, zich niet aan de regels houden, geen winst maken of te hoge kosten hebben, aldus de NOS.

De Rabobank zet vol in op centralisering, digitalisering en kostenbesparing om de huidige en toekomstige markt het hoofd te bieden.

Rabobank - Toezicht

Centralisering

Vertrekkend bestuursvoorzitter Piet Moerland kondigde in juni, op de algemene ledenvergadering van de Rabobank, aan dat de bank de centrale regiefunctie gaat versterken en de ruimte voor lokale autonomie gaat beperken. Deze omslag gaat de komende drie jaren versneld plaatsvinden. Het hoofdkantoor in Utrecht gaat bepalen en gaat stevig toezien op het commerciële beleid, het risicobeleid en de behaalde efficiëncy van de lokale banken.

Rabobank is een hervormingsprogramma gestart omdat het hoofdkantoor meer invloed wil hebben op de lokale banken. Bij de coöperatieve Rabobank hebben de lokale vestigingen veel eigen speelruimte, maar die wordt nu minder. Moerland wil meer naar één Rabobank. Nu zou de werkwijze per vestiging nog te veel verschillen. In het FD zei Moerland over scherpere en strengere aansturing van de lokale banken door Rabobank. “Consensus heeft ons ver gebracht, maar de huidige tijd vraagt slagvaardigheid. We hadden altijd een cultuur van tolerantie naar elkaar en van differentiatie. We gaan nu stappen zetten in uniformering en standaardisering.”

Digitalisering

Rabobank wil ook in de toekomst de 'dichtbijbank' zijn voor haar klanten. Omdat klanten hun bankzaken tegenwoordig bij voorkeur doen vanaf de pc, tablet of mobiele telefoon zet de bank vol in op het virtualiseren van haar dienstverlening. Steeds minder mensen komen nog naar de bankfilialen. Het gebruik van internet, smartphone en tablet is explosief gegroeid de laatste jaren

Kostenbesparing

Rabobank zet in op kostenbesparing. 37,5%van alle kantoren verdwijnt en er word fors gesneden in het aantal banen. De Rabobank heeft in verhouding met andere banken veel lokale vestigingen “Dat leidt tot extra kosten,” zegt Rien Nagel, directeur Particulieren tegenover de NOS. Rabobank verwacht in 2016 28,5% minder arbeidskrachten nodig te hebben. Van de 28.000 banen verdwijnen er 8.000. De bank wil zo’n €200 miljoen bezuinigen. Eerder dit jaar werd een hervormingsprogramma gestart.