ING en EC akkoord over wijziging herstructureringsplan

19 november 2012 Banken.nl 4 min. leestijd

ING heeft samen met de Nederlandse Staat, een akkoord heeft bereikt met de Europese Commissie (EC) over aanzienlijke aanpassingen van het herstructureringsplan uit 2009. In dit herstructureringsplan zijn afspraken gemaakt over onder andere de terugbetaling van de staatssteun en het afstoten van de verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten van ING, evenals ING Direct USA en WestlandUtrecht Bank.

ING en de EC zijn akkoord met de volgende aanpassingen van het herstructureringsplan uit 2009:

  • Verlengde tijdshorizon en grotere flexibiliteit voor voltooiing desinvesteringen van de verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten
  • De commerciële activiteiten van WestlandUtrecht Bank worden samengevoegd met de retailbankingactiviteiten van Nationale-Nederlanden in een nieuwe bank: Nationale Nederlanden Bank (NN Bank)
  • De staatssteun wordt in 4 gelijke tranches terugbetaald, inclusief een premie van 50%. De eerste tranche van €1.125 miljoen wordt op 26 november 2012 terugbetaald
  • De restricties ten aanzien van acquisities en prijsleiderschap voor bepaalde producten in EU-markten blijven van toepassing tot 18 november 2015, of tot de datum waarop meer dan 50% van elk van de verzekerings- en vermogensbeheeronderdelen zal zijn afgestoten

In onderstaande tabel uit een presentatie van ING 'Amendments to EC Retructuring Plan' (19 november 2012) staan de aanpassingen van het herstructureringsplan weergegeven.

 ING - Aanpassingen herstructureringsplan

De gewijzigde overeenkomst geeft ING meer tijd en flexibiliteit om de vereiste herstructurering af te ronden, terwijl de strategische doelstellingen ongewijzigd kunnen blijven.

Nationale Nederlanden Bank

Door de marktomstandigheden en veranderende wet- en regelgeving is gebleken dat de desinvestering van WestlandUtrecht Bank niet haalbaar is. Onder de gewijzigde voorwaarden van het herstructureringsplan zullen de commerciële activiteiten van WestlandUtrecht Bank worden samengevoegd met de retailbankingactiviteiten van Nationale-Nederlanden. Dit geïntegreerde retailbankingonderdeel zal opereren onder de merknaam ‘Nationale-Nederlanden’ en zal een concurrerende retailbank op de Nederlandse markt worden met haar eigen financieringsmogelijkheden en een breed distributienetwerk. Nationale-Nederlanden Bank zal een breed en samenhangend scala aan producten aanbieden, inclusief hypotheken, spaarproducten, banksparen, beleggingen en consumptieve kredietproducten, gecombineerd met de belangrijkste particuliere verzekeringsproducten van Nationale-Nederlanden.

Een deel van de medewerkers van WestlandUtrecht Bank zal overgaan naar Nationale-Nederlanden Bank, terwijl een ander deel bij het aparte WestlandUtrecht Bank-onderdeel binnen ING Retail Banking Nederland blijft. Helaas zal deze reorganisatie leiden tot een reductie in personeelsaantallen waarvan de volledige omvang duidelijk zal worden in de komende maanden.

Terugbetaling staatssteun

Van de oorspronkelijke €10 miljard aan kernkapitaaleffecten die in november 2008 zijn uitgegeven, heeft ING €9 miljard terugbetaald aan de Staat, waarvan €7 miljard als hoofdsom en meer dan €2 miljard aan rente en premies. Onder de voorwaarden van de overeenkomst die vandaag is bekendgemaakt verplicht ING zichzelf €3 miljard aan kernkapitaaleffecten terug te betalen, tegen een totaalbedrag van €4,5 miljard, bestaande uit de hoofdsom, premies, verschuldigde rente en couponbetalingen, indien vereist als gevolg van mogelijke toekomstige dividendbetalingen. De terugbetaling vindt plaats in vier gelijke tranches van €1.125 miljoen elk. ING heeft de Nederlandse Staat geïnformeerd dat zij de eerste tranche van €1.125 miljoen op 26 november 2012 zal betalen. Een tweede tranche zal in november 2013 worden betaald, de derde in maart 2014 en de laatste tranche in mei 2015.

ING - Terugbetaling staatssteun