AT Kearney: Europese retail banken in mineur

12 juli 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Retail banken in Europa hebben het sinds het begin van de crisis nog altijd zwaar. Na een zwaar jaar in 2012 zullen de banken ook in 2013 voor grote uitdagingen komen te staan.  Diverse Europese regio’s laten echter verschillende resultaten zien, waarbij de mediterrane landen (Spanje, Portugal, Griekenland) nog altijd met de grootste problemen kampen. Dit blijkt uit het rapport ‘Retail Banking Radar 2013’ van AT Kearney.

Algemeen crisisbeeld EU

De crisis heeft nog steeds invloed op alle economieën van Europa. Inkomens en lonen in de 27 Eurolanden zijn al 4 jaar bevroren en het werkloosheidscijfer is gegroeid met bijna 3 procentpunten naar 10,5% aan het eind van 2012. Daarnaast bezuinigen overheden massaal en worden belastingen verhoogd waardoor consumenten door toenemende onzekerheid de hand op de knip houden. “Gedreven door economische onzekerheid zijn de spaartegoeden van consumenten toegenomen terwijl de groei van leningen, in lijn met het GDP, langzamer toenam”, aldus Johan Kestens, Partner bij A.T. Kearney.

Bancaire sector

De Europese bankensector kampt overduidelijk nog altijd met de druk van slechte winstgevendheid en kostenbeheersingsmaatregelen. Sterker nog, de behaalde inkomsten van de 93 retail banken die zijn opgenomen in de AT Kearney studie, waren sinds het begin van de crisis nog nooit zo laag. Het rapport laat echter zien dat de retail bankensector het niet overal even slecht doet. Er wordt onderscheid tussen 4 regio’s binnen Europa gemaakt waar verschillende economische resultaten te zien zijn:

1. Mediterrane regio

Met name in de mediterrane regio, waar de impact van de crisis het grootst is, doen retailbanken het nog altijd heel slecht. Alle gedwongen maatregelen ten spijt zijn de economische cijfers in Spanje en Portugal nog altijd bedroevend te noemen. Volgens het rapport  verliezen retail banken in Spanje en Portugal  geld op iedere klant. Spaanse retail banken zijn echter wel leidend in kosteffectiviteit, wat voor het uiteindelijke herstel wel een belangrijke factor zal zijn.

2. Scandinivië en Zwitserland

In tegenstelling tot de mediterrane regio, laten Scandinavië en Zwitserland bij uitzondering een stijging van de winst en productiviteit zien. Zo laten de Zwitserse banken van alle retail banken de hoogste inkomsten per klant zien. De Scandinavische retail banken hebben de hoogste inkomsten per werknemer, een uitstekende productiviteit en een gedisciplineerde kostenaanpak.

3. West-Europa

In West-Europa laten de retail banken stabiele cijfers zien, maar de banken hebben wel te maken met een lagere groei en druk op de marges. Het vertrouwen van investeerders in deze regio is moeilijk terug te winnen en verdere kostenbesparingen zijn moeilijker te realiseren dan in het overige deel van Europa.

4. Oost Europa

De retail banken in Oost-Europa hebben het weliswaar nog zwaar te verduren, maar  het lijkt erop dat herstel op komst is; de inkomsten per klant stijgen langzaam naar niveaus, zoals die in overige Europese regio’s. Binnen Oost-Europa lieten Polen, Tsjechië en Turkije nog de beste resultaten zien, terwijl  de resultaten in Roemenië, Slovenië en Hongarije meer in de richting van Spanje en Portugal neigden.

Performance indicatoren

Bovenstaande conclusies van de vier verschillende regio’s komen voort uit de in het onderzoek gemeten performance indicatoren. Dit zijn: inkomsten per klant, aandeel inkomsten uit rente, inkomsten per werknemer, kosten-inkomstenratio, winst per klant, en risicoprovisie in verhouding tot inkomsten.

ATKearney - Banking in Western European Coutries

Volgende week zal Banken.nl nader ingaan op de 6 performance indicatoren.