ISIS - MKB ICT Onderzoek 2009

Kleine bedrijven zien ICT nog als noodzakelijk kwaad, terwijl middelgrote en grotere bedrijven ICT als cruciaal en een middel tot concurrentievoordeel zien.

Rapporten