AFM beboet KPMG Accountants voor bijna 900.000 euro

03 juni 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De AFM heeft de Accountants tak van KPMG een boete opgelegd van bijna €900.000. Het Big Four accountants- en adviesbureau kreeg de boete vanwege “onvoldoende kwaliteitsbeleid en onjuiste interne procedures”. Dat heeft de toezichthouder bekendgemaakt. KPMG accepteert de kritiek en ziet af van verdere juridische procedures.

2008 - 2009
De boete heeft betrekking op de periode februari 2008 tot juli 2009. Volgens de AFM heeft KPMG destijds “onvoldoende beleid gevoerd om een gebrekkig functionerend onderdeel van haar stelsel van kwaliteitsbeheersing, de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB), te verbeteren”. De procedures worden gebruikt voor wettelijke controles bij onder meer beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars.

Waarschuwing
De AFM heeft KPMG meerdere malen gewaarschuwd maar het advieskantoor heeft de tekortkomingen volgens de toezichthouder niet snel genoeg opgelost. KPMG laat weten dat er in de loop van 2009 maatregelen zijn genomen waardoor de organisatie weer voldoet aan de wettelijke eisen.

Terecht

''We accepteren deze kritiek van de AFM over dit specifieke kwaliteitsonderdeel zoals dat bijna vijf jaar geleden was ingericht. Inmiddels hebben we ook een reeks belangrijke maatregelen genomen om onze processen, professionele cultuur en beroepsuitoefening aanmerkelijk te versterken. We erkennen de tekortkomingen in ons kwaliteitssysteem die we op dat moment hadden en betreuren dat dit heeft plaatsgevonden. Door de maatregelen die we vanaf medio 2009 hebben getroffen, voldoen wij naar ons oordeel weer volledig aan de op dit onderdeel door de wet gestelde eisen waar de AFM toezicht op houdt'' zegt Marc Hogeboom, Hoofd Audit van KPMG.