Deloitte: Balansverkorting is de uitdaging voor banken

11 oktober 2012 Banken.nl

Een nieuw rapport van Deloitte over de Europese bancaire sector, Capital gain, asset loss, European bank deleveraging’ , wijst op de grote uitdaging van Europese banken om hun kapitaalspositie te verbeteren door het verkorten van hun balans. Banken streven naar een kortere balans (=minder balanstotaal) door bijvoorbeeld minder hypotheken te verstrekken en bedrijfsonderdelen te verkopen. Op die manier wordt de huidige verhouding kapitaal / exposure verbeterd zonder extra kapitaal te hoeven aankopen.

Nog een lange weg te gaan

In het onderzoek van Deloitte zegt 71% van de 18 ondervraagde Europese banken op zijn minst nog eens vijf jaar bezig te zullen zijn met het verkorten van hun balans.

Deloitte Survey 2012 (1)

Een optimaal balanstotaal verschilt per bank en kan enkel worden bereikt wanneer per productgroep volledig inzicht is in de kosten van kapitaal en liquiditeit behorend bij het totale rendement vereist door aandeelhouders. Deze optimale mix van kapitaal, liquiditeit en rendement biedt een structurele basis voor de bank om te groeien in producten die passen bij product mix.

Gezien de marktomstandigheden is verkoop van activa niet altijd een haalbare oplossing. Banken worden daarmee gedwongen om bijvoorbeeld het aantal leningen te laten teruglopen om alsnog aan de verhoogde kapitaaleisen te voldoen. Daarnaast geeft een aantal banken aan hun business model te herzien - o.a. door verkoop van non-banking activiteiten.

Strengere kapitaaleisen zijn de belangrijkste driver

Uit het onderzoek blijkt verder dat de strengere kapitaaleisen door de banken worden gezien als de belangrijkste driver om hun balans te verkorten. Als gevolg van wet- en regelgeving Basel III in combinatie aangevuld met verscherpte eisen vanuit investeerders wordt het kapitaal van banken de komende jaren onder de loep genomen. Mede ten gevolg van de Basel III leverage ratio (= kernvermogen / balanstotaal) dient de hoeveelheid kapitaal te worden verhoogd ofwel de uitstaande verplichtingen moeten worden verkleind.

Deloitte Survey 2012 (2)

 

Nieuws

×