Middenduin | Werken bij

De Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) is een branchevereniging van een groep organisatieadviesbureaus in Nederland opgericht in 1970. Tegenwoordig zijn 20+ bureaus met zo'n 2.500 organisatieadviseurs bij de ROA aangesloten.

De ROA is een afsplitsing van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). In Nederland heeft de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs lange tijd zowel de adviseurs als de bureaus vertegenwoordigd. Begin jaren vijftig had de Ooa een sectie voor bureauhoofden opgezet en hieruit ontstond twintig jaar later de ROA.

Naast de belangenbehartiging houdt de ROA zich onder andere bezig met kwaliteitsborging en het opstellen van gedragscodes. Zo heeft de raad brochures uitgegeven over "kwaliteitszorg voor organisatie-advieswerk" (1992), en "Gedragscode en tuchtrecht" (1997).

Middenduin | Nieuws