EIFFEL

Geïnspireerd door de mentaliteit van topsporters ontwikkelt EIFFEL oplossingen in legal, finance en process. Wat ons kenmerkt, is de ambitie om het steeds beter en slimmer te willen doen. We gaan daarbij tot het uiterste. Voeg daar de topsportmentaliteit aan toe en zo maken wij het verschil. Met onze financiële kennis, zien we kansen tot in de laatste cijfer achter de komma. Deze kansen vertalen wij naar oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Onze mensen zijn actief voor opdrachtgevers binnen de bancaire sector. Maar ook voor verzekeraars, multinationals, energiebedrijven, zorginstellingen, gemeenten en de Rijksoverheid. Het team Banken & Verzekeraars bestaat onder andere uit klachtenbehandelaars, Lean Black Belts en business controllers en richt zich op het evenwicht tussen vertrouwen en controle. Tussen zorgvuldigheid en snelheid. Rekening houdend met de volatiliteit die binnen financiële markten heerst. Daarvoor bedenken wij oplossingen. Denk aan business in control om finance van een controlerende naar adviserende rol te brengen. Onze sourcingoplossingen voor finance en legal. Of de Lean transitie, oplossingen waarmee processen weer kloppen én blijvend verbeteren.

Wij begrijpen dat een organisatie zekerheid wil als strategische vraagstukken mede in handen worden gelegd van een dienstverlener. We spreken daarom altijd van te voren af wat we realiseren. Of het nu gaat om klanttevredenheid, financiële aspecten, doorlooptijd of responstijd. Wij bieden 100% resultaatgarantie. 

EIFFEL | Nieuws