Zwitserse commissie bepleit versoepeling bankgeheim

18 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Volgens Aymo Brunetti, ex top econoom bij de overheid van Zwitserland, moet Zwitserland zich nadrukkelijker aansluiten bij de internationale discussie rondom de versoepeling of mogelijke afschaffing van het bankgeheim.

Brunetti stelt dat het land de door de EU en VS geëiste automatische verstrekking van bankdata van (buitenlandse) rekeninghouders moet goedkeuren. Dit zegt hij naar aanleiding van de conclusies van een uitgebracht rapport van een Zwitserse commissie die Brunetti leidt. Ook zou Zwitserland er volgens hem verstandig aan om niet te wachten hiermee tot er wereldwijd bepaald wordt wat de standaard zal zijn. Door nu een actieve rol in het internationale debat in te nemen, zou Zwitserland in ruil voor haar medewerking de toegang tot de Europese markten kunnen waarborgen.

Opmerkelijk
Het advies van Brunetti is opmerkelijk aangezien de Zwitserse overheid het bankgeheim met hand en tand heeft verdedigd in de afgelopen 5 jaar. Afgelopen april liet bondspresident Ueli Maurer nog duidelijk doorschemeren dat Zwitserland niet van plan is aan het bankgeheim te sleutelen. Zwitserland is namelijk geen lid van de EU en voelt zich hiertoe niet geroepen door druk van buitenaf.

Zwitserse commissie - uitwisseling bankdata

EU en VS voeren druk op
Het bankgeheim, de constructie die sinds 1934 anoniem sparen mogelijk maakt, staat met name het opsporen van belastingontduikers in de weg. Om die reden voeren de VS en de EU nu overal de druk om het bankgeheim af te schaffen. Die druk is in de laatste maanden overal waar te nemen. Een klein overzicht:

Luxemburg
Begin april kondigde Luxemburg aan per 2015 haar bankgeheim te willen versoepelen en informatie te delen met andere Europese landen en de VS. Over welke informatie dit precies zou gaan en welke informatie geheim zou blijven werden werd geen duidelijkheid gegeven.

Zwitserland
Eind mei meldde de Financial Times dat het Zwitserse bankgeheim lijkt te zwichten voor de Amerikaanse druk. Er zou inmiddels in Zwitserland een wetsontwerp in de maak zijn, dat banken in staat stelt om zelfstandig afspraken te maken over het delen van informatie met bijvoorbeeld de belastingdienst in de VS.

Ruben Freudenthal, Partner bij adviesbureau Deloitte gaf in een gesprek met BNR aan dat hij verwacht dat Zwitserland uiteindelijk door de grote economische druk wel door de knieën zal moeten gaan.

Versoepeling - bankgeheim

Rapport Delta Lloyd Bank
In juni bracht Delta Lloyd Bank België het rapport ‘Het Bankgeheim en de Fiscale Regularisatie’ uit waaruit blijkt dat het bankgeheim overal steeds meer onder druk komt te staan. De economische crisis heeft de verschillende regeringen verplicht om de strijd tegen de internationale fiscale fraude hoog op de agenda te plaatsen, stelt de bank. De publieke opinie tolereert immers niet langer dat landgenoten hun spaartegoeden in het buitenland plaatsen om belastingen te ontduiken.

Of het bankgeheim uiteindelijk in zijn geheel zal worden afgeschaft blijft voorlopig te bezien. Banken.nl blijft de ontwikkelingen volgen.