Luxemburg gaat bankgeheim per 2015 versoepelen

12 april 2013 Banken.nl

Luxemburg heeft aangekondigd vanaf 2015 bankinformatie uit te gaan wisselen met hun Europese partners om belastingontduiking tegen te gaan en een verdrag te willen sluiten met de VS om hetzelfde ook voor hen te borgen.

Luxemburg gaat haar bankgeheim hiermee versoepelen en gaat informatie delen met andere Europese landen en de VS die nu niet toegankelijk is voor deze landen. Welke informatie dit precies betreft en welke informatie geheim blijft is nog onduidelijk.

Luxemburg heeft een goed bankiersklimaat. Mede daarom is het vermogen van de bankensector in Luxemburg zo’n 20 maal groter dan het bruto nationaal product van het land. De vraag is welke invloed het gedeeltelijk wegvallen van het bankgeheim gaat hebben. Het bankgeheim is immers een van de usp’s van de bankensector in Luxemburg. De economie van Luxemburg, een land met 500.000 inwoners, steunt voor een aanzienlijk deel op de grote bankensector.