Rabobank: Bezuinigingen blokkeren economische groei

13 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

“Door te blijven vasthouden aan extra bezuinigingen blijft de negatieve spiraal van de lage economische groei, afnemende koopkracht en bezuinigingen in stand”. Dat schrijven economen van  Rabobank in hun meest recente Economisch Kwartaalbericht.

Volgens de economen werkt het blijven blindstaren op de Brusselse tekortnorm van 3%-BBP en extra bezuinigen averechts. Dit zorgt, in hun ogen, ervoor dat de Nederlandse economie ook in 2014 niet groeit. “De extra bezuinigingen om het begrotingssaldo weer in lijn met de Europese richtlijnen te brengen, gijzelen de Nederlandse groei”. Dit leidt tot hoge werkloosheid en heel veel faillissementen. Voor huishoudens is het hierdoor heel lastig om schulden af te bouwen en te sparen.

“Beter zou het zijn als huishoudens werden ontzien en het kabinet meer werk zou maken van structurele hervormingen om onze economie op langere termijn te versterken”, aldus de Rabobank. Tim Legierse, econoom bij de Rabobank is er voorstander van om nu structurele hervormingen in wetten vast te leggen. Volgens hem kan er op deze wijze op termijn geld worden bespaard en hoeft er nu niet te worden bezuinigd.

Rabobank - Overheid

Toch verwachten de economen van de Rabobank dat het kabinet zal blijven nastreven om de begrotingseis van Brussel te halen. Voor 2014 verwachten zij daarom ook vooral stagnatie door de heel zwakke binnenlandse bestedingen. In het eerste kwartaal van dit jaar bleef de Nederlandse economie in een recessie. In het tweede kwartaal neemt de economische activiteit vermoedelijk verder af. Voor 2013 verwachten de Rabo-economen dan ook een krimp van het bruto binnenlands product van 1%.

De Nederlandsche Bank (DNB) liet weten dat het kabinet waarschijnlijk €6 tot 8 miljard moet bezuinigen om in 2013 aan de begrotingsnorm van Brussel te kunnen voldoen. “2013 wordt een bijzonder guur jaar. De cijfers liegen er niet om. Het is een zure appel waar we doorheen moeten bijten”, aldus directeur Job Swank in een toelichting. Als Nederland zijn positie als stabiel land wil behouden, dan moet er gewerkt worden aan het terugdringen van het tekort. “We geven meer uit dan we binnenkrijgen, en in hogere mate dan in omringende landen. Daarom raadt DNB aan om €6 tot 8 miljard te bezuinigen in 2013. “Op welk bedrag je uitkomt, hangt af van de manier van bezuinigen”. Volgens Swank kan het kabinet niet eindeloos doorgaan met bezuinigen via lastenverzwaringen voor de burgers, omdat je daarmee de consumptie frustreert. “Een onconventionele tijd roept om onconventionele maatregelen”.

Werkgeversorganisaties

Ook de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben gereageerd op de cijfers die De Nederlandsche Bank presenteerde. Zij vinden dat de overheidsfinanciën op orde gebracht moeten worden, maar zij vinden ook dat eerst de economie op gang moet komen. “Het kabinet moet aan Brussel uitleggen dat het in een rustiger tempo moet. Maar de economie moet ook weer op gang kunnen komen. Door weer nieuwe belastingverhogingen dreigt het omgekeerde” aldus de organisaties.