SIX: Data Governance is key voor succes Solvency II

12 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Een heldere Data Governance is de sleutel tot een succesvolle implementatie van Solvency II. Dit was de key takeaway bij de door SIX Financial Information georganiseerde Solvency II Breakfast Briefing in de sfeervolle bibliotheek van De Industrieele Groote Club aan de Dam in Amsterdam.

Vertegenwoordigers van onder andere ABN AMRO, Aegon, ING, KAS Bank, Kempen & Co en SNS spraken met elkaar over de uitdagingen die Solvency II met zich meebrengt. De eisen die Solvency II stelt zijn aanzienlijk en qua data een grotere uitdaging dan vele van de andere naderende regels die op ons afkomen, aldus Darren Marsh, senior productmanager bij SIX Financial Information. Nieuwe moeilijk te verkrijgen en te definiëren data dient binnen de regels van Solvency II straks sneller en op een meer reguliere basis geleverd te worden.

Six - Data Compience

Indien organisaties straks niet in staat zijn zaken goed en eenduidig te definiëren lopen zij tegen onaantrekkelijke fiscale afrekeningen aan die aardig kunnen oplopen, bleek uit een door PWC gepresenteerde case studie. Om dit te voorkomen staan organisaties voor de uitdaging te komen tot helder gedefinieerde data en de uitsluiting van moeilijk te verkrijgen en te mappen data, stelt Marsh. Volgens Edgar Kooter van de KAS Bank ligt de sleutel van het succes hierbij in een goed gestructureerde data governance.

PWC wijst op de arbeidsintensiviteit van een goede implementatie van Solvency II en ziet in de praktijk organisaties lang struggelen met de kernvragen ‘wie is er verantwoordelijk voor de data?’ en ‘wie is eigenaar van de data’. Wat daarbij de organisaties niet in de kaart speelt is de onduidelijkheid die nog steeds heerst rondom Solvency II. Zowel qua detail requirements als qua definitieve ingangsdatum van de regels. Er is duidelijk nog geen marktstandaard en learnings worden beperkt gedeeld, constateert PWC. Daarnaast lopen organisaties risico’s onnodige kosten te maken omdat details steeds anders worden geïnterpreteerd en men dus al vol aan het implementeren is zonder definitieve richtlijnen. 

Officieel ligt de startdatum van Solvency II nog steeds op 1 januari 2014. De markt verwacht echter dat deze datum zal opschuiven naar 1 januari 2016. Waarschijnlijk zal dit in september van dit jaar bekend worden gemaakt.