CDA wil oprichting kredietunie eenvoudiger maken

27 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Kredietunies zijn een belangrijke alternatieve financieringsbron voor het MKB. Door de oprichting van kredietunies eenvoudiger te maken kunnen meer bedrijven in het MKB gebruik maken van deze financieringsvorm en wordt het MKB minder afhankelijk van banken als enige bron van financiering. Dit stelt het CDA. Het CDA komt met een wetsvoorstel om de belemmeringen in de regelgeving voor het oprichten en het functioneren van kredietunies weg te nemen.

Behoefte aan kredietunies
Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat de helft van de banken in Nederland de leenvoorwaarden voor het MKB in het eerste kwartaal van 2013 verder heeft aangescherpt. Het verkrijgen van een krediet bij een bank is vanuit de ogen van het MKB dan ook steeds lastiger aan het worden. Het MKB zoekt daarom steeds vaker naar alternatieve financieringsbronnen, bijvoorbeeld een lening van een kredietunie of via crowdfunding.

Een kredietunie is een financiële coöperatie die uitsluitend aan en voor haar leden kredieten en spaarproducten verstrekt. De leden van een kredietunie, bijvoorbeeld ondernemers in een bepaalde sector, stallen hun geld bij een kredietunie waaruit de kredietunie andere leden kan financieren. Anders dan commerciële banken zijn klanten ook altijd eigenaar van een kredietunie.

CDA Kredietunie

Oprichting kredietunies eenvoudiger maken
Het CDA laat weten een groot voorstander te zijn van kredietunies en met een voorstel te komen om de oprichting van kredietunies eenvoudiger te maken. Hierdoor moeten ondernemers in het MKB minder afhankelijk worden van banken als enige bron van financiering. Volgens het CDA vormt de huidige wetgeving onder de Wet financieel toezicht (Wft) een hoge drempel voor het oprichten en het functioneren van kredietunies. De opzet van het wetsvoorstel is om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder een kredietunie als 'besloten kring' kan worden aangemerkt waardoor geen bankvergunning vereist is.