DNB: Banken strenger bij verstrekken MBK krediet

23 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

De helft van de Nederlandse banken heeft de acceptatiecriteria voor een bedrijfskrediet aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag in haar bulletin. Twee op de drie banken verwacht een aanscherping van de criteria in het tweede kwartaal.

Acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet aangescherpt
De acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet zijn in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Dit betrof vooral de leningen aan het MKB. Slechts een enkele bank scherpte de goedkeuringscriteria aan voor leningen aan grote ondernemingen, maar voor de kleine en middelgrote bedrijven deed ongeveer de helft dat (grafiek 1). In het tweede kwartaal van 2013 verwacht zo’n 30% van de Nederlandse banken hun acceptatiecriteria voor leningen aan het bedrijfsleven aan te scherpen, vooral bij leningen aan het midden- en kleinbedrijf. Dit blijkt uit de cijfers van DNB.

DNB - Acceptatiecriteria MBK Krediet

Risicoperceptie en vermogenspositie aanleiding voor aanscherping
Twee factoren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de aanscherping van de leenvoorwaarden. Ten eerste rapporteert tweederde van het bankwezen dat de risicoperceptie ten aanzien van bedrijfskredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf in het eerste kwartaal van 2013 is toegenomen. Hierbij gaat het om risico’s ten aanzien van de algemene economische bedrijvigheid, de vooruitzichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming en risico met betrekking tot het vereiste onderpand. Daarnaast rapporteert de helft van het bankwezen dat ook de kosten die verband houden met de vermogenspositie aanleiding zijn geweest om de leenvoorwaarden voor het MKB aan te scherpen (grafiek 2).

DNB - Factoren voor verhogen acceptatiecriteria MBK Krediet

Vraag naar bedrijfskrediet neemt af

Banken namen in het eerste kwartaal van 2013, naar eigen zeggen, een daling waar van de totale vraag naar bedrijfskrediet. Vooral bij de leningen aan het MKB werd een afname gemeld (grafiek 3).

DNB - Vraag naar MBK Krediet

Als oorzaken van de vraagdaling noemen de banken vooral een dalende financierings­behoefte voor zowel vaste investeringen als voor fusies/‌overnames en herstructurering van de onderneming. Een derde deel van de banken verwacht in het tweede kwartaal een verdere daling van de vraag naar bedrijfskrediet.

DNB - Leenvoorwaarden MKB