Financieel personeel langer dan gemiddeld in WW

25 november 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Medewerkers uit de financiële dienstverlening die ontslagen zijn blijven gemiddeld langer werkloos dan personeel uit andere branches. Dat blijkt uit een rapport van uitkeringsinstantie UWV. Volgens FNV Finance is om-, her- en bijscholing nodig om de baankansen van deze groep WW-ers te verbeteren.

Een grote golf van ontslagen baant zijn weg door de Nederlandse bankensector. Uit een rapport van UWV blijkt dat sinds 2009 het aantal uitkeringen voor mensen uit de financiële dienstverlening ruim verdrievoudigd is. Naast de grote toename van het aantal WW-ers uit de financiële wereld, blijkt ook dat ontslagen medewerkers van banken en andere financiële instellingen gemiddeld langer in de WW-blijven hangen. Volgens de UWV ontvangt ruim 60% van het financieel personeel na 12 maanden nog steeds een WW-uitkering, terwijl het gemiddelde op 35% ligt.

Financieel personeel langer dan gemiddeld in WW

Dat financieel personeel lagere kansen op de arbeidsmarkt heeft, ligt volgens het rapport aan een aantal factoren. De sector en de diensten die zij aanbiedt worden steeds verder gedigitaliseerd en hierdoor efficiënter – met andere woorden, er zijn minder mensen nodig om hetzelfde werk te doen. Dit is tevens een van de oorzaken voor het verdwijnen van verscheidene specialistische functies. Annelies Bontjer, bestuurder van FNV Finance, licht toe: “Hoe specialistischer het werk, hoe lastiger het is om een passende functie te vinden.”

Bontjer vertelt in een reactie dat FNV Finance een gebrek aan investering heeft opgemerkt in de scholing van het personeel in de financiële sector en dat het personeel hier nu de dupe van is. “Juist als het slecht gaat, zie je dat er op het personeel als eerste bezuinigd wordt. Dat gaat ten koste van de mobiliteit en inzetbaarheid later.” Om hen toch weer aan het werk te krijgen zet FNV Finance in op het stimuleren van meer scholingsafspraken in de sociale plannen van banken. “De medewerkers zelf hebben een grotere kans weer aan de slag te gaan, als ze breed inzetbaar zijn. Daarom ligt de nadruk van FNV Finance in de sociale plannen op het om-, her- en bijscholen van medewerkers. De ontslagen medewerkers kunnen dan begeleid worden naar werk buiten de sector.”

Royale vergoeding
Een andere factor die wordt aangedragen voor het hoge aantal financiële medewerkers dat in de WW blijft hangen is het royale salaris dat zij verdienden in hun vorige werk en de ruime ontslagvergoeding. De hogere salarissen zorgen volgens UWV ook voor een hogere WW-uitkering. De uitkeringsorganisatie beargumenteert dat financieel personeel daarom eerder ‘calculerend gedrag’ vertoont en minder noodzaak ervaren om weer snel aan het werk te gaan.

Bontjer gaat echter tegen deze uitspraak in. “Als deze medewerkers al een vrij hoog salaris hebben, komen ze in de WW bedrogen uit omdat de WW een maximum dagloon kent”, vertelt zij. “Meestal heeft deze groep echter een salaris beneden het WW-dagloon. Dit betekent dan dat deze groep 70 procent WW van hun laatst verdiende loon ontvangt.” Om die reden is volgens haar een aanvulling op de WW nog steeds noodzakelijk, “net zoals bij medewerkers uit andere sectoren”, omdat de persoonlijke financiële verplichtingen immers gewoon door gaan na ontslag.