ABN AMRO en De Hypotheker starten pilot Gradefix

23 november 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO heeft een nieuwe service ontwikkeld waarbij de betalingsverkeergegevens van klanten worden geanalyseerd om een beeld te krijgen van de risico’s in hun financiële situatie. Zo kunnen klanten eenvoudiger inzicht bieden aan bedrijven en instanties. De grootbank is een pilot gestart met De Hypotheker om de nieuwe dienst te testen.

Vanaf 2018 wordt de Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht. Vanaf dan wordt het mogelijk voor klanten om hun betalingsverkeerdata direct met derde partijen te delen. Het delen van deze gegevens kan eenvoudiger inzicht worden verkregen in de financiële situatie van consumenten. Nu zijn consumenten en bedrijven volgens Berend Dinkla, Hoofd Products & Business development van ABN AMRO, “veel tijd kwijt met het ‘bewijzen’ van hun financiële situatie”.

Om in te spelen op de komst van PSD2 heeft ABN AMRO Gradefix ontwikkeld. Met de nieuwe service kunnen klanten hun betalingsverkeergegevens laten analyseren en een inschatting ontvangen van het financiële risico dat zij lopen in de vorm van een persoonlijk rapport. “Op basis van onze jarenlange ervaring met interne geautomatiseerde risicomodellen hebben we een praktisch toepasbare dienst voor derden ontwikkeld. Dat is Risk-as-a-service”, aldus Dinkla.

Gradefix is zowel voor consumenten als voor MKB-ondernemers beschikbaar. Om gebruik te maken van de dienst, bieden zij hun transactiegegevens aan voor analyse. Gradefix kent scores toe aan de bij- en afschrijvingen en de maandsaldi op de rekeningen van de klant en aan de risico’s die de klant loopt. Aan de hand van deze score wordt een inschatting gemaakt van de kans dat een klant de komende maanden, bij gelijkblijvende omstandigheden, aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Zij kunnen vervolgens zelf beslissen of zij het rapport willen delen met derden.

Om de nieuwe service in de praktijk te testen is ABN AMRO op 22 november een pilot gestart met De Hypotheker. Verschillende vestigingen van de hypotheekretailer doen mee aan de pilot, waarbij adviseurs op deze vestigingen een Gradefix rapport kunnen gebruiken voor hun hypotheekadvies. Zo kan worden onderzocht of de klant en de adviseur tijd kunnen besparen bij het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven van de klant. Ook wordt de volledigheid van het inzicht in de financiële situatie vergeleken met het inzicht dat de huidige gebruikelijke methode biedt.

Twan Cats, Commercieel Directeur van De Hypotheker, over de pilot: “ABN AMRO heeft veel kennis en expertise op het vlak van risicomanagement. Door middel van deze pilot willen we kijken in hoeverre Gradefix de mogelijkheid biedt om het aanvraagproces van een hypotheek te vereenvoudigen en te verbeteren. Daarmee kan de klant sneller duidelijkheid hebben over zijn of haar mogelijkheden.” Op basis van de inzichten uit de pilot zal Gradefix verder worden ontwikkeld.