Krimp hypotheekverstrekking banken neemt af

09 november 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Hoewel al voor langere tijd de omvang van de bancaire hypothecaire kredietverlening in Nederland terugloopt, neemt het tempo van de krimp af. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Van september 2015 tot september 2016 daalde de totale hypotheekportefeuille met nog maar 0,3%, terwijl dat in 2014 nog 1,4% op jaarbasis was.

Sinds het begin van 2013 is er sprake van krimp in de hypotheekverstrekking door banken in Nederland. De totale hypotheekportefeuille van de Nederlandse banken nam in waarde af, onder meer als gevolg van de verscherpte kredietvoorwaarden. Daarnaast stimuleert de relatief lage rentestand huiseigenaren om hun hypotheekschuld zoveel mogelijk af te lossen.

Woninghypotheken huishoudens verstrekt door NL banken

Uit data van DNB blijkt dat de krimp in de hypotheekportefeuille van Nederlandse banken de afgelopen twee jaar in tempo afneemt. Daalde de totale hypotheekportefeuille in maart 2014 met 1,4% op jaarbasis, in september 2016 was dat nog 0,3%.

Sinds maart 2016 is er zelfs sprake van een positieve maand-op-maandgroei, met uitzondering van juli. De afgelopen circa zes maanden werd er voor €1,2 miljard meer aan hypothecair krediet verstrekt dan dat er door klanten werd afgelost. “Deze ontwikkeling stemt overeen met het beeld dat de Nederlandse huizenmarkt aantrekt”, aldus de toezichthouder. 

Het afnemen van de krimp is daarnaast ook het gevolg van een positiever economisch sentiment dat sinds maart 2014 merkbaar wordt en van de toegenomen betaalbaarheid van koophuizen. Zaken die een positieve groei van de hypotheekportefeuille de afgelopen jaren tegenhielden waren onder meer de strengere toezichtseisen voor banken, de nog altijd lage spaarrente en verdere aanscherping van de leenvoorwaarden (lagere aftrek en maximale hypotheeksom ten opzichte van de waarde van de woning).

Ook in de absolute aantallen verkochte hypotheken is het positieve sentiment merkbaar. Bruto is er in de eerste drie kwartalen van 2016 voor €33,6 miljard aan nieuwe hypotheken verstrekt door de banken, terwijl in de eerste drie kwartalen van 2015 dit nog €28,4 miljard was.