Big data biedt inzicht voor rijkslening funderingsschade

28 september 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Als het grondwater langdurig laag staat kan dat leiden tot schade aan houten funderingen. Om huiseigenaren te ondersteunen bij het laten herstellen van de schade stelt de rijksoverheid vanaf 2017 een lening beschikbaar. Om te kijken welke woningen in aanmerking komen breidt wonenmetwater.nl de komende tijd het bereik van zijn digitale funderingscheck – op basis van big data – uit.

Er zijn in Nederland veel woningen met een houten fundering. Bij dit soort funderingen is het van belang dat het hout geen tekort krijgt aan grondwater. De lage grondwaterstand van afgelopen jaren zorgt dan ook voor een groeiend probleem, waarbij steeds meer funderingen langzaam vergaan. Naar schattingen van de Rijksoverheid gaat het voor heel Nederland om een totale schade van ongeveer €40 miljard, verdeeld over 750.000 woningen waarvan de fundering beschadigd is of de komende tijd beschadigd zal raken.

Wonen met water

Huiseigenaren zijn niet alleen eigenaar van hun huis en de grond waar het op staat, maar ook verantwoordelijk voor het grondwater onder hun pand. De kosten die voortkomen uit een lage grondwaterstand en de negatieve effecten daarvan op de conditie van het pand komen voor de rekening van de huiseigenaar. Het gaat echter om grote bedragen, die niet iedere huiseigenaar zich zomaar kan veroorloven. Om die reden stelt minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok in 2017 een bedrag beschikbaar om huiseigenaren te ondersteunen bij het herstellen van de schade.

Om te kijken of de fundering van een huis is beschadigd of risico loopt hierop, kunnen steeds meer consumenten een digitale funderingscheck doen op wonenmetwater.nl. De digitale funderingscheck biedt inzicht in de status van de woningfundering en is op dit moment beschikbaar voor de gemeenten Dordrecht, Schiedam en Amsterdam. De check baseert zich op big data over grondwaterfluctuaties en geeft op die manier een indicatie van de schade en de effecten voor de waarde van de woning. De website is een initiatief van Deltascoop, onderdeel van Topicus. 

“Een fundering bepaalt voor een belangrijk deel de waardevastheid van jouw woning, dus het is zeer belangrijk om te weten welke de risico’s je loopt of gaat lopen bij de aankoop van een nieuwe woning. Hamvraag is: zijn de houten funderingspalen rot of niet?”, aldus Deltascoop. “Geïnteresseerden die een huis willen (ver)kopen kunnen via wonenmetwater.nl een risico-indicatie of een meer uitgebreid rapport opvragen. Met deze indicatie voor een specifiek pand in de hand weet je als makelaar en consument wat je koopt en als hypotheekverstrekker waarin je investeert.”

De komende tijd breidt Deltascoop het bereik van de digitale funderingscheck verder uit. Op termijn kan iedere Nederlander een indicatie opvragen van de fundering onder een woning. Bovendien wil het bedrijf de check uitbreiden met nieuwe functionaliteiten, zodat mogelijk onverwachte kosten van funderingsherstel voorkomen kunnen worden of vroegtijdig kunnen worden onderkend.