SNS Bank boekt nettoresultaat van €181 mln in H1 2016

31 augustus 2016 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

SNS Bank heeft in het eerste halfjaar van 2016 een nettowinst geboekt van €181 miljoen – een stuk lager dan de €244 miljoen die de bank in H1 2015 rapporteerde. Ondanks een groei van het aantal klanten en de marktaandelen voor nieuwe hypotheken en betaalrekeningen. In het begeleidende persbericht laat SNS weten dat de winst negatief is beïnvloed door ongerealiseerde resultaten op hypotheken en daaraan verbonden derivaten.

Belangrijkste resultaten eerste halfjaar 2016:

  • Nettowinst van €181 miljoen (eerste halfjaar van 2015: €244 miljoen), negatief beïnvloed door een omslag van €59 miljoen netto in ongerealiseerde resultaten op hypotheken en daaraan verbonden derivaten
  • Licht lagere nettowinst exclusief incidentele posten van €193 miljoen (eerste halfjaar 2015: €197 miljoen), voornamelijk als gevolg van een lagere rentemarge en hogere operationele lasten, grotendeels gecompenseerd door een vrijval van voorzieningen voor leningen
  • Verbeterde kredietkwaliteit particuliere hypotheekportefeuille; sterke daling hypotheken in achterstand
  • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 11,5% (eerste halfjaar van 2015: 12,9%)
  • Sterke Tier 1-kernkapitaalratio van 26,6% (ultimo 2015: 25,3%); leverage ratio: 4,8% (ultimo 2015: 4,7%)
  • SNS Bank verwelkomde 101.000 nieuwe klanten: netto groei van 30.000
  • Forse stijging nieuwe hypotheekproductie naar €1,5 miljard (+67%), markaandeel nieuwe particuliere hypotheken hoger op 4,8% (2015: 4,1%)
  • Lichte stijging particuliere spaartegoeden naar €37,7 miljard (+2%); stabiel marktaandeel van 10,8%

“In het eerste halfjaar van 2016 zijn we ons blijven inzetten om onze visie op mensgericht, maatschappelijk en duurzaam bankieren te vertalen in nuttige producten en diensten, wat zal leiden tot een verdere verbetering van klantervaringen”, vertelt Maurice Oostendorp, directievoorzitter van SNS Bank. “Ons klantenbestand groeide verder dankzij de groei in nieuwe betaalrekeningen. Een op de vier nieuwe betaalrekeningen in Nederland werd bij een van de merken van SNS Bank geopend. De nieuwe hypotheekproductie steeg fors en ons marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie ontwikkelt zich naar het beoogde niveau. Onze kapitaalpositie bleef sterk en we rapporteerden een solide nettowinst.”

Netto resultaat SNS Bank

Over het eerste halfjaar van 2016 heeft SNS Bank een nettowinst geboekt van €181 miljoen, ten opzichte van €244 miljoen in het eerste halfjaar van 2015. Van deze daling is €59 miljoen toe te schrijven aan een omslag in incidentele posten – ongerealiseerde resultaten op voormalige DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten. In het eerste halfjaar van 2016 was er sprake van een ongerealiseerd verlies van €12 miljoen, terwijl er in het eerste halfjaar van 2015 sprake was van een ongerealiseerde bate van €47 miljoen. Gecorrigeerd voor deze incidentele posten kwam de nettowinst van SNS Bank uit op €193 miljoen – €4 miljoen lager (-2%) dan in de eerste helft van 2015, voornamelijk door een lagere rentemarge en hogere operationele kosten.

“In de toekomst gaan we ons volledig richten op de implementatie van ons aangescherpte strategisch plan. De belangrijkste prioriteiten hiervan zijn de versterking van onze maatschappelijke identiteit, de verdere verbetering van onze bedrijfsvoering en de aanscherping van ons innovatiebeleid”, vertelt Oostendorp. SNS Bank wil zich met zijn ge-update strategie meer gaan richten op het creëren van waarde voor alle stakeholders van de bank. Oostendorp vervolgt: “We blijven ons inzetten om onze visie op mensgericht, maatschappelijk en duurzaam bankieren te vertalen in nuttige producten en diensten, wat zal leiden tot een verdere verbetering van de ervaringen van onze klanten.”

Operationele lasten SNS Bank

Naar verwachting zal de hypotheekmarkt in het tweede halfjaar van 2016 nog steeds worden beïnvloed door het lage renteklimaat. Volgens Oostendorp vertaalt dit zich in “felle concurrentie van pensioenfondsen en verzekeraars, een grote vraag van klanten naar hypotheken met een langere rentevaste looptijd en een hoog aantal (vroegtijdige) renteherzieningen, waaronder rentemiddeling.” Hierdoor zal de druk op de rentemarge naar verwachting aanhouden.

Het komende halfjaar wil SNS Bank zijn operationele lasten op een vergelijkbaar niveau houden als in H1 2016. Hierbij krijgt de bank naar verwachting te maken met wettelijke heffingen voor heel 2016 van circa €46 miljoen. “We gaan onverminderd door met de implementatie van ons strategisch plan dat gericht is op het verbeteren van onze operationele efficiëntie om tot een lagere kostenbasis te komen en op de implementatie van gerichte en tijdige technologische innovaties”, sluit Oostendorp af.