KAS BANK versterkt core business in 2015

03 maart 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

KAS BANK heeft zijn strategische initiatieven goed op koers, meldt de financiële instelling onlangs. De focusstrategie zorgt voor een stijging in de bruto-inkomsten uit de kernactiviteiten van de bank. Uit de gepubliceerde jaarcijfers blijkt dat het operationeel resultaat van de bank met 18% is gestegen naar €15,4 miljoen.

Belangrijkste resultaten 2015:

  • Netto operationeel resultaat (exclusief incidentele posten) steeg met 18% tot €15,4 miljoen (2014: €13,0 miljoen), met stevige bijdragen over de hele linie. Nettowinst €15,3 miljoen (2014: €24,3 miljoen).
  • Focusstrategie werpt vruchten af met positieve effecten op de kernactiviteiten van de bank. Alle institutionele segmenten dragen bij aan groei van de bruto inkomsten. De inkomsten in de segmenten Pensions en Insurers stijgen met ruim 15%. Transaction Banking blijft een solide en positieve bijdrage leveren.
  • Uitbreiding van het diensten en productenpalet resulteerde in een toename van nieuwe business, in het bijzonder bij risk advisory diensten.
  • Hogere kosten (+9%) als gevolg van verhoging van de pensioenkosten en geplande investeringen.
  • Kapitaalratio blijft stabiel op een gemiddelde van 20%, hetgeen de laag-risico strategie benadrukt.
  • Dividend pay-out blijft gehandhaafd op €0,64 met een dividend rendement van 6%.

“Onze strategische initiatieven liggen goed op koers. Wij zijn er trots op dat onze klanten onze focus op hun business waarderen door meer diensten af te nemen”, aldus Sikko van Katwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK. “Door de belangen van onze klanten centraal te stellen zijn wij in staat om telkens tijdig te anticiperen op hun veranderende behoeften door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en diensten. Dit heeft geleid tot een toename van de bedrijfsactiviteiten binnen alle institutionele segmenten en uiteindelijk geresulteerd in een duurzame verbetering van de winstgevendheid van de bank.”

Sikko van Katwijk - KAS Bank

Met zijn zakelijke effectendienstverlening aan professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld wist KAS BANK zijn operationele winst vorig jaar met 18% zien stijgen naar een totaal van €15,4 miljoen op een operationeel inkomen van €121,2 miljoen. Volgens de bank is deze stijging toe te schrijven aan hogere volumes, nieuwe diensten, en een stijging van het aantal klanten. De nettowinst daalde echter wel ten opzichte van 2014 – van €24,3 miljoen naar €15,3 miljoen in 2015. De nettowinst lag in 2014 echter veel hoger door de eenmalige compensatie van €20 miljoen die Duitse DWP-bank moest betalen vanwege het stopzetten van de samenwerking.

Ondanks een stijging van het operationeel resultaat zijn ook de kosten vorig jaar met 9% gestegen. Om die reden heeft het bestuur besloten om in 2016 extra in te gaan zetten op het reduceren van de kosten. Tegenover het FD zei Van Katwijk: “De pensioenen zijn weliswaar duurder geworden door de lage rente en we investeren in een nieuwe strategie, maar dat neemt niet weg dat de basiskosten omlaag moeten.” KAS BANK onderzoekt om die reden onder meer de mogelijkheid om kosten te besparen door de ICT te outsourcen, en ook een verkoop van het pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal in hartje Amsterdam wordt overwogen.

Internationaal
De komende jaren wil KAS BANK naast het doorvoeren van zijn strategische initiatieven ook inzetten op uitbreiding in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Van Katwijk liggen in die landen voornamelijk kansen op het gebied van beleggingsadministratie.