Nicole Stolk nieuwe secretaris-directeur DNB

24 november 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

Nicole Stolk treedt op 1 februari 2016 als secretaris-directeur in dienst bij De Nederlandsche Bank. Stolk (1969), momenteel werkzaam als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, krijgt daarmee de leiding over het interne bedrijf van de Bank.

Besturing Bank

De secretaris-directeur, die de divisies Finance, beveiliging en services, ICT en de afdelingen Risicomanagement en strategie, Human Resources, Directiesecretariaat en Communicatie onder haar hoede heeft, waakt over een effectieve besturing van de Bank. Voordat zij in 2012 plaatsvervangend secretaris-generaal werd, was Stolk hoofddirecteur dienst concernstaf en bedrijfsvoering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Nicole Stolk - DNB

Verdere professionalisering

De directie van DNB is zeer verheugd met de komst van Stolk. DNB-president Klaas Knot: “We kijken uit naar de samenwerking met Nicole. Ik ben ervan overtuigd dat haar ervaring, kennis en kunde garant staan voor een verdere professionalisering van de besturing van de Bank”.

Rijke carrière bij Rijksoverheid

Na haar studies geschiedenis en rechten in Leiden begon Stolk in 1991 haar loopbaan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar ze negen jaar werkzaam was. Na drie jaar bij Deloitte te hebben gewerkt, keerde Stolk in 2003 terug naar de Rijksoverheid. Tot 2012 werkte ze in verschillende leidinggevende functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarna volgde de overstap naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opvolgster Femke de Vries

Stolk volgt Femke de Vries op, die op 1 oktober jl. DNB verliet en toetrad tot het bestuur van de AFM.