DNB: Beloningsbeleid banken na crisis minder risicovol

26 april 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederlandse banken hebben sinds de financiële crisis hun beloningsbeleid aangepast. Steeds vaker hebben banken een beloningsbeleid dat niet meer leidt tot prikkels om onverantwoorde risico’s te nemen en het belang van de klant niet centraal te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Toch heeft DNB in haar onderzoek nog enkele tekortkomingen geconstateerd.

Regeling beheerst beloningsbeleid
Sinds 1 januari 2011 geldt de Regeling beheerst beloningsbeleid voor banken en verzekeraars.  Deze Regeling omvat principes voor de beheersing van de risico’s van variabele beloningen. De principes vormen het uitgangspunt bij het beoordelen van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Perverse beloningsprikkels worden gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. De principes en het toezicht daarop richten zich dan ook primair op het bestrijden van die prikkels die aanleiding kunnen geven tot het nemen van ongewenste en onverantwoorde risico´s en die ertoe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd. 

Banken en verzekeraars hebben vooruitgang geboekt
DNB constateert dat de onderzochte banken en verzekeraars vooruitgang hebben geboekt, maar er is nog een weg te gaan. Zo zijn er nog altijd individuele beloningen die niet voldoen aan het principe van een beheerst beloningsbeleid; ook de onderzochte instellingen onderkennen dat. Duidelijk is dat de mindset binnen de sector in een jaar tijd zichtbaar is veranderd. Instellingen willen zich committeren aan de regels en zien in dat het toestaan van perverse prikkels niet meer van deze tijd is.

DNB - Variabel belonen
 
Toch ook enkele tekortkomingen 
DNB heeft bij elke onderzochte instelling één of meerdere tekortkomingen geconstateerd. Verbeteringen zijn nodig in de risicocorrectie bij performancemanagement én de controlesystemen voor een beheerste administratie. Ook de wijze waarop instellingen hun beloningsbeleid openbaar maken, voldoet niet altijd aan de Regeling. Zo zijn de cijfers over beloningen vaak niet specifiek genoeg, waardoor instellingen er niet in slagen om de beoogde transparantie te bieden. 
 
De instellingen zijn nu zelf aan zet Iedere instelling moet blijvend aandacht besteden aan een adequate werking van haar beloningsbeleid. De toezichthouder ziet hier ook een belangrijke taak weggelegd voor de interne auditdienst. Deze moet periodiek het geïmplementeerde beloningsbeleid onderzoeken. DNB verwacht dat alle instellingen aan de hand van deze onderzoeken hun eigen beloningsbeleid monitoren, bijstellen en waarborgen – naar de letter en geest van de Regeling beheerst beloningsbeleid. 
 
Verdere aanvulling van de wettelijke regels en principes
Dit jaar worden de wettelijke regels en principes verder aangevuld en aangepast, op zowel nationaal als internationaal niveau. DNB zal nadere guidance opstellen en de Regeling beheerst beloningsbeleid aanpassen op basis van zowel de eigen beleidsevaluatie van de Regeling als de ontwikkelingen in de (inter)nationale wet- en regelgeving. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal de toezichthouder dit bekend maken.