KAS BANK: Keuzes Europa drukt winst en verwachtingen

25 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

KAS BANK presenteerde gisteren haar cijfers over het eerste kwartaal. Ondanks de volumegroei kwam de winst over het eerste kwartaal lager uit dan verwacht:

  • Assets under Administration in het eerste kwartaal met 6% gestegen naar €320 miljard. De transactievolume herstelt hiermee licht
  • Omzet 3% hoger ondanks achterblijvende rente-inkomsten
  • Totale winst met 4% gedaald naar €4,7 miljoen. Zowel de lage rente als de overvloed aan goedkope liquiditeit drukken de operationele winstmarges

Kasbank - Kwartaal 1

Transacties herstellen licht

Commercieel heeft KAS BANK in het eerste kwartaal een relatief goed resultaat behaald. De groei in asset services bedroeg 6%. Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd door een combinatie van hogere beurskoersen en nieuwe inflow. De provisies stonden licht onder druk vanwege de impact van de hoge liquiditeit in de financiële sector die veroorzaakt wordt door het beleid van de monetaire autoriteiten.

In de transactiemarkt lijken de volumes eind vorig jaar de bodem te hebben bereikt. In het eerste kwartaal was sprake van licht hogere volumes. Dit voorlopige herstel kan, volgens de KAS BANK, ernstig beïnvloed worden indien in Europa de financial transaction tax wordt ingevoerd. De belasting zal hoog volume partijen uit Europa verdrijven en met name de rekening leggen bij particuliere klanten en pensioenfondsen, aldus de KAS BANK. De bank baseert zijn zorgen onder ander op de eerste ervaringen in Italië, waar begin maart een lokale variant van de financial transaction tax is ingevoerd, met volumedalingen van meer dan 25% als gevolg.

Rente-inkomsten onder druk

Bij de rente-inkomsten is er sprake van dermate lage marktrente dat KAS BANK in een toenemend aantal gevallen de afgesproken marge over uitstaande klanttegoeden niet volledig in rekening kan brengen zonder negatieve rente te moeten berekenen. Deze situatie doet zich inmiddels ook voor bij bepaalde kortlopende staatsobligaties van Noord-Europese landen en zal zich bij het huidige Europese monetair beleid op enig moment ook in de dienstverlening naar de markt gaan manifesteren.

Bij de baten was per saldo sprake van een tweetal bijzonderheden. Een eenmalige bate van circa € 2 miljoen is gerealiseerd op de 20% deelneming in Neonet. Deze deelneming is in februari door de Zweedse toezichthouder goedgekeurd en nu verantwoord in de resultaten. Daarnaast zijn de immateriële activa met ongeveer eenzelfde bedrag verminderd.