Van Lanschot: Jeanine Helthuis voorgedragen voor RvC

24 april 2013 Banken.nl
Profiel
Meer nieuws over

Van Lanschot maakt bekend dat de Raad van Commissarissen voornemens is om Jeanine Helthuis voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. Zij vervangt Truze Lodder, die heeft aangegeven na afloop van haar tweede zittingstermijn niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn.

Ervaring in de financiële sector bij Monuta en Fortis

Jeanine Helthuis was voorheen onder meer directievoorzitter bij Monuta en lid van de Raad van Bestuur en CEO Retail Banking bij Fortis Bank Nederland. Momenteel is zij commissaris bij Prorail. Helthuis wordt voorgedragen tijdens een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering.

Jeanine Helthuis - Van Lanschot